Öğr. Gör. Dr. Abdullah TÜRK

Abdullah TÜRK

Öğr. Gör. Dr.

İşletme Yönetimi Programı | Öğretim Görevlisi