Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Ahmet ULUSOY

Prof. Dr.

İktisat (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİN POLİTİKALARININ EKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: 1990-2015 DÖNEMSEL BİR ANALİZ

  ULUSOY AHMET, ŞAHİNGÖZ BURAK, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. Türkiye’de Mali Demokrasi: 2010-2019 Dönemi İçin Bir İnceleme

  ULUSOY AHMET, ELA MEHMET, Yayın Yeri: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Bekârlık Vergisi Yerine Mali Teşvik Uygulamaları

  ULUSOY AHMET, Atak Okan, Yayın Yeri: Vergi Raporu,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
 4. AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri

  ULUSOY AHMET, TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCOhost Index Copernicus JournalTOCs (Journal Tables of Contents) Arastirmax (Arastirmax Scientific Publication Index) SOBIAD (SOBİAD Citation Index) ResearchBib (Academic Resource Index) SIS (Scientific Indexing Services) BASE (Bielefeld Academic Search Engine) CEENDX (Central and East European Index) SJIF (Scientific Journal Impact Factor) ACAR Index (Akademik Araştırmalar İndeksi) IJIFACTOR (International Journal Impact Factor) JF (Journal Factor) ASI (Advanced Science Index) Özgün Makale
 5. Gıda Ürünleri Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

  ULUSOY AHMET, ŞAHİNGÖZ BURAK, Yayın Yeri: Maliye Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acarindex Özgün Makale
 6. Türkiye’deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler

  ULUSOY AHMET,TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli SOBIAD, ASOS Index, DOAJ Özgün Makale
 7. Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler

  ULUSOY AHMET,TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, SOBIAD, ROAD Özgün Makale
 8. Secondary Market of Sukuk: An Overview

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale
 9. Küresel Finansal Krizin Sukuk Piyasasına Etkisi

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Asos Index Özgün Makale
 10. Dünyada Sukukun Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 11. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi

  ULUSOY AHMET, Bayraktar Daştan Ceyda, Yayın Yeri: HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi,

  Uluslararası Hakemli CiteFactor, SOBIAD, ASOS Index Özgün Makale
 12. İdarelerarası İlişkilerin Rasyonel Tasarımı

  DEMİR MERVE AHSEN, ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Root Indexing, SOBIAD Derleme Makale
 13. Türkiye’de 1990 Sonrası Finansal Krizlerin Dış Borçlarla İlişkisinin Analizi

  DİBO METE,ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 14. Lack of Standardization in Sukuk Market

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF),

  Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale
 15. Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu: Türkiye Pratiği,

  ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Maliye Araştırmaları dergisi,

  Uluslararası Hakemli cholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acarindex Özgün Makale
 16. Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri

  ULUSOY AHMET,YILMAZ HİKMET, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale
 17. Özelleştirme, Türkiye de Çay Sektörü ve Çaykur Üzerine Bir Değerlendirme

  ULUSOY AHMET,YILMAZ HİKMET, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale
 18. Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

  ULUSOY AHMET,TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 19. Sukukun İkinci el Piyasa Sorunu

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO | | Genamics | ASOS Index | | Özgün Makale
 20. FAİZ DIŞI DENGENİN EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNEETKİSİ

  ULUSOY AHMET,YAMAK RAHMİ,ŞAHİNGÖZ BURAK, Yayın Yeri: Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD),

  Ulusal Hakemli EBSCO | Ulrich's Periodical Directory | Genamics | ASOS Index | | Google Scholar | Akademik Dizin Özgün Makale
 21. TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARIENFLASYON İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ 1990 2015 DÖNEMİ

  ULUSOY AHMET,YİĞİT NECDET, Yayın Yeri: KTÜ - Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli EBSCO, ASOS ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale
 22. Borç deflasyonu: Teorinin gelişimi ve Avrupa’da borç deflasyonuna ilişkin değerlendirmeler

  ULUSOY AHMET,KARAKURT BİROL,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, Copernicus, Doaj, Ulakbim Özgün Makale
 23. Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi Türkiye de Yüksek Öğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici Etkisi

  ULUSOY AHMET,KARAKURT BİROL,AKBULUT EYÜP, Yayın Yeri: Maliye Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli International Scientific Indexing (ISI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Academic Resource Index (ARI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), InfoBase Index (II), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Journal Index (JI), Academia Social Science Index (ASOS), Akademik Dizin ve Acarindex Özgün Makale
 24. Avrupa Borç Krizi ve Türkiye için Öneriler

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Emek ve Toplum,

  Uluslararası Hakemli ASOS, ARAŞTIRMAX Özgün Makale
 25. İç Borçlanma ve Enflasyon Etkileşimi Türkiye Örneği

  ULUSOY AHMET,ERDEM HAVVANUR FEYZA, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco, Asoss Özgün Makale
 26. Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi

  ULUSOY AHMET,AKDEMİR TEKİN, Yayın Yeri: sosyoekonomi,

  Uluslararası Hakemli TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences Database (SBVT)EconLit ProQuestEBSCOGoogle ScholarASOSUniversity Library of Regensburg Özgün Makale
 27. Vergi politikasının mali amacının karşılanmasında vergi cennetleri ve offshore finansal merkezlerin rolü

  ULUSOY AHMET,KARAKURT BİROL, Yayın Yeri: Tisk Akademi,

  Uluslararası Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Veri Tabanı ve ASOS Index t Özgün Makale
 28. Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

  ULUSOY AHMET,AKDEMİR TEKİN, Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 29. Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

  ULUSOY AHMET,CURAL MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, Ulakbim, ASOS Özgün Makale
 30. Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı

  ULUSOY AHMET, CURAL MEHMET, Yayın Yeri: TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 31. Yerel Hizmetleri Özelleştirme Yöntemleri

  ULUSOY AHMET, VURAL TARIK, Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 32. SSK'nın Fon Kullanım Sorunu

  ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ESCI, EBSCHOT, TR DİZİN Derleme Makale
 33. Vergi İdiriminin Ekonomik Etkileri

  ULUSOY AHMET, KARAKURT BİROL, Yayın Yeri: Vergi Dünyası Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 34. Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri

  ULUSOY AHMET,VURAL TARIK, Yayın Yeri: Belediye,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 35. Türkiye de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi

  ULUSOY AHMET,KÜÇÜKKALE YAKUP, Yayın Yeri: Ekonomik Yaklaşım,

  Uluslararası Hakemli Econlit, RePec, Ulakbim Özgün Makale
 36. ücretlerin vergilendirilmesinin vergi adaleti açısından analizi

  ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ECONLIT, EBSCOhost Özgün Makale
 1. TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİN POLİTİKALARININ EKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: 1990-2015 DÖNEMSEL BİR ANALİZ

  ULUSOY AHMET, ŞAHİNGÖZ BURAK, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. Türkiye’de Mali Demokrasi: 2010-2019 Dönemi İçin Bir İnceleme

  ULUSOY AHMET, ELA MEHMET, Yayın Yeri: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri

  ULUSOY AHMET, TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCOhost Index Copernicus JournalTOCs (Journal Tables of Contents) Arastirmax (Arastirmax Scientific Publication Index) SOBIAD (SOBİAD Citation Index) ResearchBib (Academic Resource Index) SIS (Scientific Indexing Services) BASE (Bielefeld Academic Search Engine) CEENDX (Central and East European Index) SJIF (Scientific Journal Impact Factor) ACAR Index (Akademik Araştırmalar İndeksi) IJIFACTOR (International Journal Impact Factor) JF (Journal Factor) ASI (Advanced Science Index) Özgün Makale
 4. Gıda Ürünleri Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

  ULUSOY AHMET, ŞAHİNGÖZ BURAK, Yayın Yeri: Maliye Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Scholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acarindex Özgün Makale
 5. Türkiye’deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler

  ULUSOY AHMET,TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli SOBIAD, ASOS Index, DOAJ Özgün Makale
 6. Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler

  ULUSOY AHMET,TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, SOBIAD, ROAD Özgün Makale
 7. Secondary Market of Sukuk: An Overview

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale
 8. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi

  ULUSOY AHMET, Bayraktar Daştan Ceyda, Yayın Yeri: HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi,

  Uluslararası Hakemli CiteFactor, SOBIAD, ASOS Index Özgün Makale
 9. İdarelerarası İlişkilerin Rasyonel Tasarımı

  DEMİR MERVE AHSEN, ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Root Indexing, SOBIAD Derleme Makale
 10. Lack of Standardization in Sukuk Market

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF),

  Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale
 11. Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu: Türkiye Pratiği,

  ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Maliye Araştırmaları dergisi,

  Uluslararası Hakemli cholarsteer, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Journal Index (JI), Academic Resource Index (ARI), InfoBase Index (II), Academia Social Science Index (ASOS), International Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Pak Academic Search, Akademik Dizin, Acarindex Özgün Makale
 12. Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri

  ULUSOY AHMET,YILMAZ HİKMET, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale
 13. Özelleştirme, Türkiye de Çay Sektörü ve Çaykur Üzerine Bir Değerlendirme

  ULUSOY AHMET,YILMAZ HİKMET, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale
 14. Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

  ULUSOY AHMET,TEKDERE MUSTAFA, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 15. Sukukun İkinci el Piyasa Sorunu

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO | | Genamics | ASOS Index | | Özgün Makale
 16. Borç deflasyonu: Teorinin gelişimi ve Avrupa’da borç deflasyonuna ilişkin değerlendirmeler

  ULUSOY AHMET,KARAKURT BİROL,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, Copernicus, Doaj, Ulakbim Özgün Makale
 17. Avrupa Borç Krizi ve Türkiye için Öneriler

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Emek ve Toplum,

  Uluslararası Hakemli ASOS, ARAŞTIRMAX Özgün Makale
 18. Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi

  ULUSOY AHMET,AKDEMİR TEKİN, Yayın Yeri: sosyoekonomi,

  Uluslararası Hakemli TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences Database (SBVT)EconLit ProQuestEBSCOGoogle ScholarASOSUniversity Library of Regensburg Özgün Makale
 19. Vergi politikasının mali amacının karşılanmasında vergi cennetleri ve offshore finansal merkezlerin rolü

  ULUSOY AHMET,KARAKURT BİROL, Yayın Yeri: Tisk Akademi,

  Uluslararası Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Veri Tabanı ve ASOS Index t Özgün Makale
 20. Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

  ULUSOY AHMET,CURAL MEHMET, Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, Ulakbim, ASOS Özgün Makale
 21. SSK'nın Fon Kullanım Sorunu

  ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ESCI, EBSCHOT, TR DİZİN Derleme Makale
 22. Türkiye de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi

  ULUSOY AHMET,KÜÇÜKKALE YAKUP, Yayın Yeri: Ekonomik Yaklaşım,

  Uluslararası Hakemli Econlit, RePec, Ulakbim Özgün Makale
 23. ücretlerin vergilendirilmesinin vergi adaleti açısından analizi

  ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ECONLIT, EBSCOhost Özgün Makale
 1. Bekârlık Vergisi Yerine Mali Teşvik Uygulamaları

  ULUSOY AHMET, Atak Okan, Yayın Yeri: Vergi Raporu,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
 2. Küresel Finansal Krizin Sukuk Piyasasına Etkisi

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Asos Index Özgün Makale
 3. Dünyada Sukukun Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler

  ULUSOY AHMET,ELA MEHMET, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 4. Türkiye’de 1990 Sonrası Finansal Krizlerin Dış Borçlarla İlişkisinin Analizi

  DİBO METE,ULUSOY AHMET, Yayın Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 5. FAİZ DIŞI DENGENİN EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNEETKİSİ

  ULUSOY AHMET,YAMAK RAHMİ,ŞAHİNGÖZ BURAK, Yayın Yeri: Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD),

  Ulusal Hakemli EBSCO | Ulrich's Periodical Directory | Genamics | ASOS Index | | Google Scholar | Akademik Dizin Özgün Makale
 6. TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARIENFLASYON İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ 1990 2015 DÖNEMİ

  ULUSOY AHMET,YİĞİT NECDET, Yayın Yeri: KTÜ - Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli EBSCO, ASOS ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale
 7. Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi Türkiye de Yüksek Öğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici Etkisi

  ULUSOY AHMET,KARAKURT BİROL,AKBULUT EYÜP, Yayın Yeri: Maliye Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli International Scientific Indexing (ISI), Scientific Indexing Services (SIS), Open Academic Journal Index (OAJI), Academic Resource Index (ARI), Eurasian Scientific Journal Index (ESHI), InfoBase Index (II), Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), Journal Index (JI), Academia Social Science Index (ASOS), Akademik Dizin ve Acarindex Özgün Makale
 8. İç Borçlanma ve Enflasyon Etkileşimi Türkiye Örneği

  ULUSOY AHMET,ERDEM HAVVANUR FEYZA, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco, Asoss Özgün Makale
 9. Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

  ULUSOY AHMET,AKDEMİR TEKİN, Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 10. Üretim ve İstihdam Politikaları Yeniden Yapılandırılmalı

  ULUSOY AHMET, CURAL MEHMET, Yayın Yeri: TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 11. Yerel Hizmetleri Özelleştirme Yöntemleri

  ULUSOY AHMET, VURAL TARIK, Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 12. Vergi İdiriminin Ekonomik Etkileri

  ULUSOY AHMET, KARAKURT BİROL, Yayın Yeri: Vergi Dünyası Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 13. Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri

  ULUSOY AHMET,VURAL TARIK, Yayın Yeri: Belediye,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale