Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Ahmet ULUSOY

Prof. Dr.

İktisat (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİN POLİTİKALARININ EKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: 1990-2015 DÖNEMSEL BİR ANALİZ

Yazar(lar)

  • ULUSOY AHMET
  • ŞAHİNGÖZ BURAK

Detay(lar)

Kapsam:
Uluslararası
Hakem Türü:
Hakemli
Indeks Türü:
TR DİZİN
Tip:
Özgün Makale
Yıl:
2021
ISSN:
1303-0035
Sayfa:
203 - 222

Yayın Serisi

Yayın Yeri:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Link(ler)

Erişim Linki:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi