Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Ahmet ULUSOY

Prof. Dr.

İktisat (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 SERKAN DEMİREL Bankaların dijital bankacılık uygulamalarının müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti üzerine etkisi
2018 MEHMET ELA Türkiye'de kamu finansmanında İslami finans alternatifi: Sukuk
2018 MUSTAFA TEKDERE Yerel vergi sistemlerinin karşılaştırmalı analizi: Türkiye'deki belediyelerin finansmanı açısından bir model önerisi
2006 BİROL KARAKURT Sermaye kaçışının yaşanmasında vergi politikasının belirleyici rolü: Türkiye örneği
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2017 DİLEK KARA Kamu borç yönetimin para ve maliye politikaları ile koordinasyonu: Türkiye örneği
2017 CEYDA BAYRAKTAR DAŞTAN Yenilenebilir enerji kaynakları açısından vergisel teşvikler: Türkiye değerlendirmesi
2016 BURAK ŞAHİNGÖZ Mali disiplini sağlamada faiz dışı denge ve ekonomik etkileri: Türkiye örneği
2016 OĞUZ GÖKHAN BAYKAN Tükiye'de menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ve bazı OECD ülkeleri ile karşılaştırılması
2015 HİKMET YILMAZ Özelleştirme ve ÇAYKUR
2015 EYÜP AKBULUT Eğitim ve sağlık harcamalarının gelir dağılımı üzerine etkisi
2013 GÖKHAN ÇOBANOĞULLARI Türkiye'deki e-belediye uygulamalarının etkileri: Trabzon örneği
2013 NECDET YİĞİT Türkiye'de kamu harcamaları enflasyon ilişkisinin analizi (1990-2012)
2010 SİNEM TEKELİOĞLU Türkiye'deki belediyelerin mali özerklik açısından incelenmesi
2009 METE DİBO Dış borçlanma ve finansal kriz ilişkisi bağlamında Türkiye'deki krizlerin analizi (1994-2001)
2007 ERİM KADIOĞLU Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde vergi teşviklerinin rolü ve Türkiye örneği
2004 MEHMET CURAL Türkiye'de iç borçların sürdürebilirliği
2004 MURAT AYLIKCI E-devlet'te kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik
2002 YASEMİN SAYGIN Türkiye`de kamu mali yönetiminde reform gereği ve alternatif bir yapılanma önerisi
2002 AYGÜL YILDIRIM Türkiye`de bankacılık sektörünün yapısı krizler ve yeniden yapılandırılması
2002 TARIK VURAL Belediye hizmetlerini özelleştirme uygulamalarının hizmet etkinliği açısından değerlendirilmesi
2001 TEKİN AKDEMİR Türkiye`de sosyal güvenlik sisteminin sorunları ve alternatif bir çözüm önerisi olarak özelleştirme
2000 BİROL KARAKURT Türkiye`de uygulanan maliye politikalarının sermaye merkezleri üzerindeki etkisi
1998 MUTLUGÜN YARDIMOĞLU 1980 sonrası Türkiye`de uygulanan faiz politikalarının yatırım, tasarruf, kamu açıkları ve enflasyon üzerindeki etkisinin analizi
1997 OSMAN KARAMAHMUT Gümüşhane, Rize ve Trabzon illeri orman köylerinin sosyo-ekonomik yapıları ve kalkındırılabilmeleri için uygulanacak modeller
1994 AHMET ZENGİN Döviz kuru politikası-ihracat ilişkisinin Türkiye açısından incelenmesi