Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAŞAR

Ahmet YAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. 18. Yüzyıl sonu ve 19. Yüzyıl başı İstanbul hanları [Istanbul khans in late 18th century and early 19th century

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – 1,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Erken Modern İstanbul’da Camii Avluları: Harimde Kamusal İşler [Mosque Courtyards in Early Modern Istanbul: Public Experiences in Sacred Space]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Kahve İzleğinde Keyif Ehlinin Yolculuğu

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Tarih - Medeniyet Paralelliğinde İstanbul’un Şehirleri Sempozyumu,

  Ulusal
 4. İstanbul hamamları: 1731-1766 [Istanbul’s public baths: 1731-1766]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – II,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Stratford Canning’in İstanbul tasvirleri: 1809 yılı İstanbul’unda sosyalleşme mekânları [Istanbul depictions of Stratford Canning: Public spaces in Istanbul of 1809]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu III,

  Uluslararası
 6. Tiryaki Çarşısı

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Süleymaniye Sempozyumu, Şehir ve Medeniyet,

  Ulusal
 7. 1730’larda İstanbul hamamları [Istanbul’s public baths in 1730s]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Türk Kültüründe Temizlik Konulu Uluslararası Sempozyum,

  Uluslararası
 8. Traders dying in Istanbul khans [İstanbul hanlarında ölen tüccarlar]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Food, Drink, Fine Clothes and the Good Things of Life: Consumption in the Ottoman Empire,

  Uluslararası
 9. Çakmakçılar yokuşu: Osmanlı İstanbul’unun ticari bölgesi için yeni bir mevki, 1650-1850 [Çakmakçılar ramp: A new locus for Istanbul’s commercial space, 1650-1850]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu V,

  Uluslararası
 10. Osmanlı İstanbulu şehiriçi hanlarını görsel malzeme üzerinden tahayyül etmek [Imagining the urban caravanserais of Ottoman Istanbul through the visual sources]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Ulusal Sempozyum: Tarihi Görünür Kılmak: Tarihsel Araştırmalarda Görsel Malzeme Kullanımı,

  Ulusal Özet bildiri
 11. Mekân ve yabancı: 18. Yüzyıl İstanbul’unda bir handa tek başına ölmek [Space and the Stranger: Dying all alone in a khan chamber in 18th -century Istanbul]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 12. Osmanlı’da kamu mekânı üzerinde mücadele: Kahvehane yasaklamaları [Struggle for public space in Ottoman Society: The bans over coffeehouse]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası XV. Türk Tarih Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. A spatial and social topography of public baths in early modern Istanbul [Erken modern İstanbul’da hamamların mekansal ve toplumsal topoğrafyası]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: International Symposium: Bathing Culture of Anatolian Civilizations: Architecture, History and Imagination,

  Uluslararası Özet bildiri
 14. Setting the stage: Istanbul coffeehouses in the late eighteenth century [Sahneyi belirlemek: On sekizinci yüzyılın sonunda İstanbul kahvehaneleri]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: MEHAT, 24th Annual Middle East History and Theory Conference,

  Uluslararası
 15. 18. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda han inşası: Büyük Yeni Han [Constructing a han in the 18th -century Ottoman Istanbul: The case of Büyük Yeni Han]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: CIEPO-21, International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies,

  Uluslararası Özet bildiri
 16. Oyunsallığın alanı: Osmanlı şehiriçi hanları [Space of homo ludens: Caravanserais in Ottoman cities]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. 18. Yüzyılın ikinci yarısında Eyüp kahvehaneleri [Eyüp coffeehouses in the second half of the 18th century]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 18. 18. yüzyıl İstanbul hamamlarını haritalandırmak [Mapping the Istanbul public baths in the middle of 18th century]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: CIEPO-22, International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies,

  Uluslararası Özet bildiri
 19. Vefa hamamları [Public baths in Vefa]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyum,

  Ulusal Tam metin bildiri
 20. 1730 İsyanı Sonrasında Hamam Çalışanları Üzerinde İktidarın Gözetimi [State supervısıon over hammam employees after the 1730 rebellion]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: XVIII. Türk Tarih Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. 18. Yüzyıl sonu ve 19. Yüzyıl başı İstanbul hanları [Istanbul khans in late 18th century and early 19th century

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – 1,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Erken Modern İstanbul’da Camii Avluları: Harimde Kamusal İşler [Mosque Courtyards in Early Modern Istanbul: Public Experiences in Sacred Space]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. İstanbul hamamları: 1731-1766 [Istanbul’s public baths: 1731-1766]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu – II,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Stratford Canning’in İstanbul tasvirleri: 1809 yılı İstanbul’unda sosyalleşme mekânları [Istanbul depictions of Stratford Canning: Public spaces in Istanbul of 1809]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu III,

  Uluslararası
 5. 1730’larda İstanbul hamamları [Istanbul’s public baths in 1730s]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Türk Kültüründe Temizlik Konulu Uluslararası Sempozyum,

  Uluslararası
 6. Traders dying in Istanbul khans [İstanbul hanlarında ölen tüccarlar]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Food, Drink, Fine Clothes and the Good Things of Life: Consumption in the Ottoman Empire,

  Uluslararası
 7. Çakmakçılar yokuşu: Osmanlı İstanbul’unun ticari bölgesi için yeni bir mevki, 1650-1850 [Çakmakçılar ramp: A new locus for Istanbul’s commercial space, 1650-1850]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu V,

  Uluslararası
 8. Mekân ve yabancı: 18. Yüzyıl İstanbul’unda bir handa tek başına ölmek [Space and the Stranger: Dying all alone in a khan chamber in 18th -century Istanbul]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 9. Osmanlı’da kamu mekânı üzerinde mücadele: Kahvehane yasaklamaları [Struggle for public space in Ottoman Society: The bans over coffeehouse]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası XV. Türk Tarih Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. A spatial and social topography of public baths in early modern Istanbul [Erken modern İstanbul’da hamamların mekansal ve toplumsal topoğrafyası]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: International Symposium: Bathing Culture of Anatolian Civilizations: Architecture, History and Imagination,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. Setting the stage: Istanbul coffeehouses in the late eighteenth century [Sahneyi belirlemek: On sekizinci yüzyılın sonunda İstanbul kahvehaneleri]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: MEHAT, 24th Annual Middle East History and Theory Conference,

  Uluslararası
 12. 18. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda han inşası: Büyük Yeni Han [Constructing a han in the 18th -century Ottoman Istanbul: The case of Büyük Yeni Han]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: CIEPO-21, International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies,

  Uluslararası Özet bildiri
 13. Oyunsallığın alanı: Osmanlı şehiriçi hanları [Space of homo ludens: Caravanserais in Ottoman cities]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. 18. yüzyıl İstanbul hamamlarını haritalandırmak [Mapping the Istanbul public baths in the middle of 18th century]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: CIEPO-22, International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies,

  Uluslararası Özet bildiri
 15. 1730 İsyanı Sonrasında Hamam Çalışanları Üzerinde İktidarın Gözetimi [State supervısıon over hammam employees after the 1730 rebellion]

  YAŞAR AHMET , Yayın Yeri: XVIII. Türk Tarih Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri