Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAŞAR

Ahmet YAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
Emre Altuntaş Osmanlı İstanbul’unda Cami Avluları
Hatice Titiz Seyyah ve Şehir: 19. Yüzyıl Seyahatname Çizimlerinde Şehir Görüntüleri
Selahattin Hantal Son Dönem Osmanlı Istanbul’unda Köpekler