Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYİ

Ali DAYİ

Dr. Öğr. Üyesi

Dahili Tıp Bilimleri | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Narsistik Kişilik Özelliklerinin Empati, Problem Çözme Becerisi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Gülden Gizem,DAYİ ALİ,KAHRAMAN SÜLEYMAN , Yayın Yeri: V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. The Relationship Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Estimated Male Sexual Dysfunctions

  KARAŞ HAKAN,MUTLU ELİF,BARAN SELİN BİRGÜL,DAYİ ALİ,ŞÜKRÜ GÜRBÜZ FİLİZ,KILIÇ EMİNE ZİNNUR , Yayın Yeri: 9th International Congress onPsychopharmacology 5th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Otojinofili Ve Oto-Fellasyo: Bir Olgu Sunumu

  GÜLEÇ GÜLCAN,EŞSİZOĞLU ALTAN,KÖŞGER FERDİ,DAYİ ALİ , Yayın Yeri: TPD 18. Yıllık Toplantı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu,

  Ulusal Özet bildiri
 4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı

  DAYİ ALİ,GÜLEÇ GÜLCAN,MUTLU FEZAN , Yayın Yeri: TPD 18. Yıllık Toplantı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu,

  Ulusal Özet bildiri
 5. Menengioma İle İlişkili Geç Başlangıçlı, İlk Atak Depresyon: Total Rezeksiyon İle Tam Remisyon

  DAYİ ALİ,TUMAN TAHA CAN , Yayın Yeri: 3. Psikiyatri Zirvesi Ve 10 Ulusal Anksiyete Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 6. Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Belirtileri İle Riskli Akıllı Telefon Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  DAYİ ALİ,GÜNDOĞDU GÖZDE,BARAN SELİN BİRGÜL,KARAŞ HAKAN,ŞÜKRÜ GÜRBÜZ FİLİZ , Yayın Yeri: 22. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu,

  Ulusal Özet bildiri
 7. RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VEALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Çelik Uzma,KAHRAMAN SÜLEYMAN,DAYİ ALİ , Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ,

  Uluslararası Tam metin bildiri