Dr. Öğr. Üyesi Ali DAYİ

Ali DAYİ

Dr. Öğr. Üyesi

Dahili Tıp Bilimleri | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 FERHAT ZENGİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE ÖFKE İFADE TARZLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
2020 AHMET SEMİH ŞAHİNOĞLU Üniversite öğrencilerinin riskli davranışları ile sürekli öfke ve öfke ifade düzeyleri ve iç-dış denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi
2020 ECEM OZAN Alkol kullanım bozukluğu tanısı alan bireylerde bellek işlevleri ve tedavi motivasyonunun incelenmesi
2019 AYÇA KÖKLÜ Ergenlerde ahlaki uzaklaşma ile riskli davranışlar ve empati yeteneği arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019 HÜMEYRA İŞBİLEN Yeme reddi olan çocukların annelerinin bağlanma stilleri, kişilik özellikleri ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi
2019 MELEK KELEŞ Çevrimiçi disinhibisyonun narsisizm düzeyleri ve kişilerarası iletişim tarzları açısından incelenmesi
2019 ECE DEMİRAY Yetişkinlik dönemindeki romantik ilişkilerde kıskançlık, bağlanma stilleri ve aldatma arasındaki ilişkilerin incelenmesi
2019 ESMA TATLIDİL Sığınma kamplarında yaşayan çocukların depresyon, travma sonrası stres belirtileri ve davranış problemlerinin incelenmesi
2019 LEYLA MUZAFFEROĞLU Lise öğrencilerinin duygusal zeka, aleksitimi ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
2019 SEDA NUR ÖZ Dans aktivitesi ile ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019 IŞIL ÖZÜAK Bağımlı Yakınlarının Eş Bağımlılık Düzeylerinin Savunma Biçimleri, Bağlanma Stilleri ve Aile İşlevselliği Açısından İncelenmesi
2018 ÖYKÜ ÖZER Sigara kullanan ve kullanmayan bireylerin bilinçli farkındalık ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin karşılaştırılması
2017 BURCU ÖZCAN Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinde anne baba tutumu ile depresyon ve sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ZEYNEP AĞCA Otizmli bireye sahip annelerin kabul-red düzeylerinin depresyona etkisi
2017 ECE EZER Yetişkinlerde bağlanma ile ilişki doyumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki
2017 EZGİ GÜNEŞ Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış sorunları ile izledikleri çizgi filmler arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 NESLİHAN TORTOP Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösteren temel eğitim öğrencilerinde içe yönelim ve dışa yönelim sorunlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi
2017 HASAN HAZAR TEKİN Ebeveyni boşanmış ergenler ile ebeveyni birlikte yaşayan ergenlerin benlik saygılarının, iletişim becerilerinin ve baş etme yollarının karşılaştırılması
2017 ŞAHSİNE GÜLCÜ ÖKMEN Lise Öğrencilerinde Görülen Riskli Davranışların, Aile İşlevselliği ve Sosyodemografik Verilerle İlişkisinin İncelenmesi
2017 GÖNÜL SELEN Ebeveynlerinin bağlanma tarzları ile ergenlerdeki kişilerarası problem çözme ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki