Dr. Öğr. Üyesi Ali SAYGILI

Ali SAYGILI

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü | Bölüm Başkanı

Öğrenim Bilgisi

 1. 2011 2005
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: Gençlerin tüketim davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel faktörler: Sakarya Üniversitesi ve Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi örneği

 2. 2004 1999
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: AHISKA TÜRKLERİ’NDE SOSYAL YAPI (Kırgızistan Bağış Köyü Örneği)

 3. 1999 1994
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ