Dr. Öğr. Üyesi Ali SAYGILI

Ali SAYGILI

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü | Bölüm Başkanı

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 AYSUN HATİCE BERBER Toplam kalite yönetimi uygulamalarının ADSH'lerde hasta memnuniyetine etkisi: Denizli örneği
2019 SERHAN KESERLİOĞLU Sağlık çalışanlarında duygusal körelme ile empati ilişkisi
2019 FATMA DİREK Sağlık davranışları ve davranış değiştirme açısından sigara bağımlılığı
2019 HASAN ARAYCI Sağlık işletmelerinde motivasyonun personel verimliliğine etkileri (Denizli Servergazi Devlet Hastanesi örneği)
2018 YILDIRIM TUĞRUL GÜÇLÜ İnsan kaynakları yönetiminin bir parçası olarak performans değerlendirme sisteminin personel verimliliği üzerindeki etkisi
2017 YAVUZ TOSUN Sağlık Bakanlığına bağlı dal hastanelerinde birim maliyet analizi: Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi örneği
2017 ASLI KEÇELİ Örgüt sosyolojisi açısından çalışma yaşamında duygular ve duygusal emek
2017 HACER YERLİKAYA Yönetici iletişim becerilerinin çalışan motivasyonu ve iş tatmini üzerine etkileri (Kırklareli Üniversitesi örneği)
2017 MEDİNE ALBAYRAK Kamu ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerinde hekim–hasta iletişimi
2017 MUSTAFA ALİ HEBİLLİ SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT İÇİ ÇATIŞMA: NEDENLERİ,SONUÇLARI,ÇATIŞMA TÜRLERİ ve YÖNETİMİ
2017 MELTEM OPTUR ÖLMEZ Hemşirelerde sağlıklı yaşam davranışları: yoğun bakım hemşireleri ile kat hemşirelerinin karşılaştırılması (Bir kamu hastanesi örneği)
2017 SEÇİL GÜLER KURT Bankacılık sektöründe kadın çalışanların kariyer sorunları ve cam tavan sendromu
2017 MEHMET BURDURLU Ebelerde duygusal emek davranışı ve etkili faktörler: Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü örneği
2016 ZEHRA EMİRDAĞ Hemşilerde iş doyumu (Pamukkale Üniversitesi Hastanesi örneği)
2016 AYSUN AVCI Sağlık çalışanlarının etik sorunlara yaklaşımı ve mesleki etik duyarlılığı (Pamukkale Üniversitesi hastaneleri örneği)
2015 HASAN ŞAHİN Dış kaynaklı hizmet alımlarının hastanelerde kullanılması
2015 EMEL YAŞLI Özel hastanede çalışan hemşireler açısından örgüt kültürü – tükenmişlik ilişkisi
2015 YUNUS KULOĞLU Genç kuşakta riskli sağlık davranışları(Kırklareli Üniversitesi öğrencileri örneği)
2014 Münire ODACIOĞLU HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALANLARDA HASTALIK SOSYALLEŞMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)
2014 HATİCE GÜLEZ BOZBEK Tüketim kültürünün inşa ettiği bedenler: Tüketim– sağlık–medikalizasyon ilişkisi
2014 ALPTEKİN KESKİN Örgütsel açıdan uyma ve grup davranışı: Sivas çevik kuvvet örneği
2014 KÜBRA BÖLÜKBAŞI İş doyumu ve örgütsel bağlılık açısından beyaz yakalı personelde farklılaşma: Seramik sektöründe bir uygulama
2014 ŞÜKRÜ ARPACI Evde hasta bakımı ve Denizli kale ilçesi uygulamaları
2014 MURAT AVCI Sağlık çalışanlarında örgüt kültürü - iş tatmini ilişkisi (Denizli ilinde bir kamu hastanesi örneği)
2013 RAMAZAN ÇOBAN Sağlık çalışanlarında stresin iş performansına etkisi Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi örneği
2013 HÜSEYİN CUMHUR ÇELİK Ağız ve diş sağlığı merkezine müracaat eden hastaların koruyucu ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi düzeyleri :Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örneği
2013 BEKİR SAYGILI Diş hekimliğinde örgütsel stresin kamu ve özel sağlık kurumları açısından incelenmesi:Denizli ili örneği
2013 ERSİN GÜRAY AKSOY Çalışma ortamında stres: Denizli Devlet Hastanesi hemşireleri örneği