Doç. Dr. Ayşegül Selcen GÜLER

Ayşegül Selcen GÜLER

Doç. Dr.

Psikoloji (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 ŞULE YÜKSEL ÖZKAYA Bir danışmanlık merkezine başvuran kadınlarda aleksitimi depresyon ve duygusal zekâ düzeylerinin ilişkisinin incelenmesi
2019 SONGÜL YILDIRIM Bir üniversite örnekleminde aleksitimi düzeylerinin mizah tarzları ve kaygı düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi
2018 YASEMİN BALCI Altı haftalık modifiye bilinçli farkındalık uygulaması yapılan bir örneklemde duygusal zekâ ve psikolojik dayanıklılığın değerlendirilmesi
2018 İREM PEKYÜREK Bir okul örnekleminde anne baba tutumlarının ergenlerin kişilik yapısı ve cinsiyet rolü ile ilişkisinin incelenmesi
2017 MERVE KARAMUSTAFA Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan madde kullanım bozukluğu olan hükümlüler ile madde kullanmamış olan hükümlülerin yalnızlık düzeyleri ve benlik saygılarının incelenmesi
2017 ZEYNEP BÜBER Primipar gebelerde prenatal bağlanma stilleri, prenatal distres düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi: Bir özel hastane örneği
2017 ECEM DOKUMAN Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin durumluk sürekli kaygı düzeyi ile evlilik uyumu ve evlilik doyumunun incelenmesi
2016 PELİN GÜLBAYRAK Yetişkinlerin yeme tutumları, otomatik düşünceleri, ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve fonksiyonel olmayan tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2016 NURHANIM GENÇTÜRK Multipl skleroz tanısı olan hastalarda adil Dünya inancı, psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu
2016 ÇİĞDEM UZUN EREN Klinik olmayan bir örneklemde aleksitimi, bağlanma stilleri ve obsesif kompulsif özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi
2016 MERVE MUSLUOĞLU 15-19 yaş arası öğrencilerden oluşan bir lise örnekleminde bağlanma stilleri ile internet ve dijital oyun bağımlılığının ilişkisinin incelenmesi
2016 ELİF ÇELEBİ Yaşlı ve çocuk grupları ile çalışan psikologlarda mesleki tükenmişlik, psikolojik iyi oluş ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi
Yasemin Türkmen Ortaokul öğrencilerinden oluşan bir örneklemde sosyal medya bağımlılığı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi