Dr. Öğr. Üyesi Ayşen USLU

Ayşen USLU

Dr. Öğr. Üyesi

Türk Dili ve Edebiyatı | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. “Turkistanis (Central Asian Turks) in Exile”

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: 16th (ACES) Annual Central Eurasian Studies Conference, Indiana University- Bloomington,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Tatar Âlimi Hâdi Maksudi’xxnin Tatarca Yazı Dili Hakkındaki Çalışmaları

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. “Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Dili İçin Kitabı Işığında Türk Edebî ve Millî Dilinin Oluşması Hakkındaki Fikirleri”

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Ölümünün 60. Yılında Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal Paneli-İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,,

  Ulusal Özet bildiri
 4. Bir Tatar Seyyahın Osmanlı Topraklarına Seyahati: Nurali Nadiyev in Seyahatnamesinde Osmanlı Coğrafyası

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnâmeler Sempozyumu,İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. “Tatarca Edebî Metinlerde Osmanlıca Etkisi”

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Dil Kurumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. ”Tatar Romanında Kadın: İbretten İdeale”

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Uluslararası Volga-Ural Araştırmaları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. ”Osmanlı İstanbul’unda Bir Tatar Ceditçi: Musa Akyiğitzade’nin İstanbul’daki Hayatı ve Yayıncılık Faaliyetleri”

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Turkologentag 2018, the Third European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. Küçük Kâmus-ı Askerî: Fransızca-Türkçe Askerî Sözlük

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı:Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Türk Dünyasında Ortak Dil Çalışmaları/Çatışmaları: Türk Dünyası İçin Lingua Franca Hayal mi Hakikat mi?

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmaları Merkezi,,

  Uluslararası Özet bildiri
 10. Zindanda Bir Yazar: Ayaz İshaki

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Türk Kültüründe Ayrıntılar: Hapishaneler,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Modern Tatar Edebiyatında Fantastik Kahraman Tasvirler

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi,

  Uluslararası Özet bildiri
 12. “The Impact of Early Modern Tatar Literature on the Process of Building a Tatar Identity”

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: European Society for Central Asian Studies Eleventh Conference, Central European University,

  Uluslararası Özet bildiri
 13. İlk Dönem Tatar Romanlarında İstanbul 3 5 Nisan 2008 İstanbul

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: I. Uluslararası “Türk Edebiyatında İstanbul” Sempozyumu”, Beykent Üniversitesi,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. “Turkistanis (Central Asian Turks) in Exile”

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: 16th (ACES) Annual Central Eurasian Studies Conference, Indiana University- Bloomington,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Tatar Âlimi Hâdi Maksudi’xxnin Tatarca Yazı Dili Hakkındaki Çalışmaları

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Bir Tatar Seyyahın Osmanlı Topraklarına Seyahati: Nurali Nadiyev in Seyahatnamesinde Osmanlı Coğrafyası

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnâmeler Sempozyumu,İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. “Tatarca Edebî Metinlerde Osmanlıca Etkisi”

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Türk Dil Kurumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. ”Tatar Romanında Kadın: İbretten İdeale”

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Uluslararası Volga-Ural Araştırmaları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. ”Osmanlı İstanbul’unda Bir Tatar Ceditçi: Musa Akyiğitzade’nin İstanbul’daki Hayatı ve Yayıncılık Faaliyetleri”

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Turkologentag 2018, the Third European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies,

  Uluslararası Özet bildiri
 7. Küçük Kâmus-ı Askerî: Fransızca-Türkçe Askerî Sözlük

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı:Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Türk Dünyasında Ortak Dil Çalışmaları/Çatışmaları: Türk Dünyası İçin Lingua Franca Hayal mi Hakikat mi?

  USLU AYŞEN , Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmaları Merkezi,,

  Uluslararası Özet bildiri
 9. Modern Tatar Edebiyatında Fantastik Kahraman Tasvirler

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi,

  Uluslararası Özet bildiri
 10. “The Impact of Early Modern Tatar Literature on the Process of Building a Tatar Identity”

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: European Society for Central Asian Studies Eleventh Conference, Central European University,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. İlk Dönem Tatar Romanlarında İstanbul 3 5 Nisan 2008 İstanbul

  BAYRAMLI AYŞEN , Yayın Yeri: I. Uluslararası “Türk Edebiyatında İstanbul” Sempozyumu”, Beykent Üniversitesi,,

  Uluslararası Tam metin bildiri