Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARBİ

Bilge KARBİ

Dr. Öğr. Üyesi

Tarih | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Milliyetçilik Çağında Çok Uluslu İmparatorlukların Sonuna Doğru: Avusturya(-Macaristan) İmparatorluğu’xxnun Dış Politikasının Ana Hatları 1848-1914

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi,

  Uluslararası Hakemli acarindex, Eurasian Scientific Journal Index, AcademicKeys Index Özgün Makale
 2. Avusturya-Macaristan Askeri Ataşesi Joseph Pomiankowski ve Sefir Johann Pallavicini Raporlarında Enver Paşa’xxnın Harbiye Nazırlığı: 1914-1916

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli asos Özgün Makale
 3. Hugo Grothe’xxnin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Hazıladığı Eserlerde Osmanlı İktisadi Modernleşmesi Üzerine Görüşler

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Osmanlı Bilimi Araştırmaları,

  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Derleme Makale
 4. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı İmparatorluğu’na İktisadî-Askerî Nüfuzu (1914-1918)

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
 5. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan Askerî Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 1. Milliyetçilik Çağında Çok Uluslu İmparatorlukların Sonuna Doğru: Avusturya(-Macaristan) İmparatorluğu’xxnun Dış Politikasının Ana Hatları 1848-1914

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi,

  Uluslararası Hakemli acarindex, Eurasian Scientific Journal Index, AcademicKeys Index Özgün Makale
 2. Avusturya-Macaristan Askeri Ataşesi Joseph Pomiankowski ve Sefir Johann Pallavicini Raporlarında Enver Paşa’xxnın Harbiye Nazırlığı: 1914-1916

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli asos Özgün Makale
 3. Hugo Grothe’xxnin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Hazıladığı Eserlerde Osmanlı İktisadi Modernleşmesi Üzerine Görüşler

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Osmanlı Bilimi Araştırmaları,

  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Derleme Makale
 4. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun Osmanlı İmparatorluğu’na İktisadî-Askerî Nüfuzu (1914-1918)

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
 5. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan Askerî Yardımlarına Bir Örnek: Osmanlı Birliklerinin Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi Kararı Etrafındaki Tartışmalar

  KARBİ BİLGE, Yayın Yeri: Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale