Doç. Dr. Burak BİLKİ

Burak BİLKİ

Doç. Dr.

Matematik | Öğretim Üyesi

Üyelikler

  • Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) Üye 2018
  • CMS Ileri Hadron Kalorimetresi Başkan Yardımcısı 2014
  • Fermilab T-1041 "CMS Ileri Kalorimetre Arastirma-Gelistirme Deneyleri" Başkan 2013
  • CALICE (Calorimetry for ILC / Uluslararasi Dogrusal Hizlandirici Icin Kalorimetre) Arastirma Gurubu Üye 2007
  • Buyuk Hadron Carpistiricisi CMS Deneyi Üye 2007