Dr. Öğr. Üyesi Burak KESGİN

Burak KESGİN

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
2020-2021 Akademik Okuma ve Yazma Türkçe 2
2019-2020 Vatandaşlık ve Toplum Türkçe 2
2019-2020 Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem Türkçe 3
2019-2020 Social Movements and Civic Action İngilizce 3
2019-2020 Sivil Toplum Kuruluşları Türkçe 2
2019-2020 Non Governmental Organizations İngilizce 2
2019-2020 Ekonomi ve Kalkınma Sosyolojisi Türkçe 2
2019-2020 Çevre ve Kırsal Sosyoloji Türkçe 2
2018-2019 Vatandaşlık ve Toplum Türkçe 3
2018-2019 Toplumsal Hareketler ve Sivil Eylem Türkçe 3
2018-2019 Sosyoloji Tarihi Türkçe 3
2018-2019 Sivil Toplum Kuruluşları Türkçe 2
2018-2019 Non Governmental Organizations İngilizce 2
2018-2019 Kır ve Çevre Sosyolojisi Türkçe 2
2018-2019 Ekonomi ve Kalkınma Sosyolojisi Türkçe 2
2018-2019 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 3
2013-2014 VATANDAŞLIK VE TOPLUM Türkçe 2
2013-2014 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Türkçe 3
2013-2014 TOPLUMSAL HAREKETLER VE SİVİL EYLEM Türkçe 3
2013-2014 SOSYAL DEĞİŞİM VE MODERNLEŞME Türkçe 3
2013-2014 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İngilizce 2
2013-2014 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Türkçe 2
2013-2014 MESLEKİ ORYANTASYON VE SOSYOLOJİYE GİRİŞİ Türkçe 2
2013-2014 EKONOMİK SOSYOLOJİ Türkçe 3
2013-2014 AİLE SOSYOLOJİSİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
2019-2020 Toplumsal Eşitsizlik, Tabakalaşma ve Hareketlilik Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
2019-2020 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 2