Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN

Cemal YÜKSELEN

Prof. Dr.

İşletme (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Compenents of Education and Taining Programmes on Biopolitics For Sustainable Development

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Helenic-Turkish Cooperation in Biopolicy Symposium,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. A Study on Export Performance And Behavior of Small and Medium Sized Firms in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Conference on the Development and the Strategies of SME's in 1990's,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. The Impact of Religious Orientation Cultural Openness Nationalism and Patriotism on Consumer Ethnocentrism

  YÜKSELEN CEMAL,KOÇAK FETHULLAH AKIN,BALIKÇIOĞLU BETÜL , Yayın Yeri: 38th EMAC Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Pazar Yönlülük KAvramındaki Yeni Yaklaşımlar Girişimcilik Perspektifinden Ele Alınışı

  YÜKSELEN CEMAL,KOÇAK FETHULLAH AKIN,OFLAZOĞLU SONYEL , Yayın Yeri: 13. Ulusal Pazarlama Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Kurumsal Yönetimde Raporlama ve Şefaflık

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Strategic Roadmap of the Azerbaijans Economy Problems of Reporting and Tranperincy,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Yeşil Pazarlama ve Ambalajda Plastikten Cama Geçişte Tüketicilerin Tutumları Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL, KAYA GÖZDE , Yayın Yeri: 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ,

  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Tüketicilerin Cep Telefonu Satınalma Kararı Üzerine Etkileri

  YÜKSELEN CEMAL, DEMİR DUYGU , Yayın Yeri: 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ,

  Ulusal Tam metin bildiri
 8. 12 Ulusal Pazarlama Kongresine Sunulan Bildirilerde Yapılana Hatalar ve Eksiklikler Üzerine Bir Değerleme

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 12. Ulusal Pazarlama Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 9. KOBİ lerde Çok Ortaklı Şirketleşme Modeli Üzerine Hatay Mobilya İmalatı İşkolunda Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,KILIÇ ARZU , Yayın Yeri: 1. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları,

  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Yönetişim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Gelen İşletme Yönetim Anlayış ve Uygulamalarında Değişiklikler

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Tüketici Şikayetleri İle İllerin Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Ulusal Pazarlama Kongrelerinin Değer Yaratma İşlevi ve Bir Değerlendirme

  YÜKSELEN CEMAL,BABACAN MUAZZEZ , Yayın Yeri: 11. Ulusal Pazarlama Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 13. The Hotel Employees Beliefs on Unethical Behaviours A Survey in the Hotels in Edirne

  GÖNENÇ GÜLER EMEL,YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 1st Intrnational on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir İşletmede Araştırma

  YILDIZ EBRU,YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Aile Anayasasının Rolü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Işığında Bir Değerlendirme

  YÜKSELEN CEMAL,YILDIZ EBRU , Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 16. An Exploratory Research on Harmony Between Incumbents and Successors

  YÜKSELEN CEMAL,GÜRDAL SAHAVET,ZEYBEKOĞLU KEREM , Yayın Yeri: 2. Girişimcilik Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. The Linkage Between Market Orientation and Entrepreneurship Characteristics in SMEs

  YÜKSELEN CEMAL,GÜNAY GÜLGÜN NAZAN,KOÇAK FETHULLAH AKIN , Yayın Yeri: AUMEC 2009,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. A Study on Export Orientation of Small Manufacturing Firms in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Managing East - West Trade in Turbulent Times,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Mesleki Hizmet Pazarlaması Bileşenlerinin Sorunların Çözümüne Katkısı

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 9. Türkiye Muhasebe Forumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 1. Compenents of Education and Taining Programmes on Biopolitics For Sustainable Development

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Helenic-Turkish Cooperation in Biopolicy Symposium,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. A Study on Export Performance And Behavior of Small and Medium Sized Firms in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Conference on the Development and the Strategies of SME's in 1990's,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. The Impact of Religious Orientation Cultural Openness Nationalism and Patriotism on Consumer Ethnocentrism

  YÜKSELEN CEMAL,KOÇAK FETHULLAH AKIN,BALIKÇIOĞLU BETÜL , Yayın Yeri: 38th EMAC Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Kurumsal Yönetimde Raporlama ve Şefaflık

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Strategic Roadmap of the Azerbaijans Economy Problems of Reporting and Tranperincy,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. The Hotel Employees Beliefs on Unethical Behaviours A Survey in the Hotels in Edirne

  GÖNENÇ GÜLER EMEL,YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 1st Intrnational on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. An Exploratory Research on Harmony Between Incumbents and Successors

  YÜKSELEN CEMAL,GÜRDAL SAHAVET,ZEYBEKOĞLU KEREM , Yayın Yeri: 2. Girişimcilik Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. The Linkage Between Market Orientation and Entrepreneurship Characteristics in SMEs

  YÜKSELEN CEMAL,GÜNAY GÜLGÜN NAZAN,KOÇAK FETHULLAH AKIN , Yayın Yeri: AUMEC 2009,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. A Study on Export Orientation of Small Manufacturing Firms in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Managing East - West Trade in Turbulent Times,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. Pazar Yönlülük KAvramındaki Yeni Yaklaşımlar Girişimcilik Perspektifinden Ele Alınışı

  YÜKSELEN CEMAL,KOÇAK FETHULLAH AKIN,OFLAZOĞLU SONYEL , Yayın Yeri: 13. Ulusal Pazarlama Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 2. Yeşil Pazarlama ve Ambalajda Plastikten Cama Geçişte Tüketicilerin Tutumları Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL, KAYA GÖZDE , Yayın Yeri: 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ,

  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Tüketicilerin Cep Telefonu Satınalma Kararı Üzerine Etkileri

  YÜKSELEN CEMAL, DEMİR DUYGU , Yayın Yeri: 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ,

  Ulusal Tam metin bildiri
 4. 12 Ulusal Pazarlama Kongresine Sunulan Bildirilerde Yapılana Hatalar ve Eksiklikler Üzerine Bir Değerleme

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 12. Ulusal Pazarlama Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 5. KOBİ lerde Çok Ortaklı Şirketleşme Modeli Üzerine Hatay Mobilya İmalatı İşkolunda Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,KILIÇ ARZU , Yayın Yeri: 1. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Yönetişim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Gelen İşletme Yönetim Anlayış ve Uygulamalarında Değişiklikler

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Tüketici Şikayetleri İle İllerin Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Ulusal Pazarlama Kongrelerinin Değer Yaratma İşlevi ve Bir Değerlendirme

  YÜKSELEN CEMAL,BABACAN MUAZZEZ , Yayın Yeri: 11. Ulusal Pazarlama Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 9. İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir İşletmede Araştırma

  YILDIZ EBRU,YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Aile Anayasasının Rolü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Işığında Bir Değerlendirme

  YÜKSELEN CEMAL,YILDIZ EBRU , Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Mesleki Hizmet Pazarlaması Bileşenlerinin Sorunların Çözümüne Katkısı

  YÜKSELEN CEMAL , Yayın Yeri: 9. Türkiye Muhasebe Forumu,

  Ulusal Tam metin bildiri