Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN

Cemal YÜKSELEN

Prof. Dr.

İşletme (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. The Other Side Of The Coin In An Organization - Wide Marketing Concept

  UYANIK MEZİYET, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Management Research and Practice,

  Ulusal Hakemli Copernicus Özgün Makale
 2. A Study on the Relationship Between Perceived Value and Customer Satisfaction, and the Role of Difference in Product Involvement Levels

  ÖZYURT KAPTANOĞLU RANA, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Social Science,

  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Academia.edu, Slideshare, issuu, mendeley, scrilod, researcherid, reseaarchbible, Scirus, Base, Citeseer, WePaer Özgün Makale
 3. A Study on Consumer Satisfaction in Distance English Language Education

  GÜNDÜZYELİ BORA, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Academia.edu, Slideshare, issuu, mendeley, scrilod, researcherid, reseaarchbible, Scirus, Base, Citeseer, WePaer Özgün Makale
 4. The effect of social media on pre- and post purchasing behavior: Evidence from Turkey

  TAŞKIN TUNCAY, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Social Science,

  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Index Copernicus (IC Value: 89.90 ), CrossRef (DOI), ROAD Directory, Scribed, Computer Science Directory, Academia, Science Central, Microsoft Academic Search, Mendeley, DocStoc, iScience Özgün Makale
 5. Tüketici Etnosentrizmi Literatür Taraması

  BALIKÇIOĞLU BETÜL,YÜKSELEN CEMAL,KOÇAK FETHULLAH AKIN, Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 6. MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  ATIGAN FATMA,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale
 7. Akıllı Cihaz Kullanıcılarının Marka Sadakatlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,UZUNKAYA TUĞBA, Yayın Yeri: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,

  Ulusal Hakemli SOBİAD, ASOS Özgün Makale
 8. Internet Reklamlarına Yönelik Tüketici İnanç ve Tutumlarının Reklam İzleme Davranışları Üzerine Etkisi

  CÖMERT GÖRKEM,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,

  Ulusal Hakemli DOBİAD, ASOS Özgün Makale
 9. The Role of the Family Constitution in the Sustainability of Family Businesses and an Evaluation in Light of Implementation Problems

  YILDIZ EBRU,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Research Journal of Business & Management,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 10. Hotel employees beliefs on unethical behavior

  GÖNENÇ GÜLER EMEL,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Social Responsibility Journal,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 11. The Process of Branding a City

  YÜKSELEN CEMAL,GÖNENÇ GÜLER EMEL,WOLFF REYHAN AYŞEN, Yayın Yeri: International Journal of Culture and Tourism Research,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 12. Kanal Yönetiminde Yönetişim İlkelerinin Rolü

  YÜKSELEN CEMAL,OFLAZOĞLU SONYEL, Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 13. 12 Ulusal Pazarlama Kongresine Sunulan Bildirilerde Yapılana Hatalar ve Eksiklikler Üzerine Bir Değerleme

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 14. Tüketicileri Alışverişte Süpermarket ve Bakkallara Yönelten Faktörler Antakya da İki Araştırmanın Sonuçları Işığında Bir Değerleme

  OFLAZOĞLU SONYEL,APAYDIN ESAT,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 15. Compenents of Education and Taining Programmes on Biopolitics For Sustainable Development

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Helenic-Turkish Cooperation in Biopolicy Symposium,

  Uluslararası Hakemsiz Özgün Makale
 16. Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Başarısızlık Eğrisi ve Pazarlama Stratejileri Üzerine Öneriler

  YÜKSELEN CEMAL,ÖRS HÜSNİYE, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 17. Pazar Yönlülük Pazarlama Yönlülük ve İşletme Performansı İlişkisi Bilgi İşlem Sektöründe Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,URAL TÜLİN,BALIKÇIOĞLU BETÜL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 18. Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinde Modern Pazarlama Anlayışı

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Mali Çözüm,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 19. Mükelleflerin ve Muhasebecilerin Birbirlerinden Beklentileri Hatay İlinde Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,SUADİYE GÜLHAN, Yayın Yeri: Mali Çözüm,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 20. İhracatçı İşletmelerin Dış Pazarlamada Rekabet Üstünlüğü Faktörleri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,ÖRS HÜSNİYE, Yayın Yeri: İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 21. New Approaches to Business Ethics

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Eubios Journal of Asian and International Bioethics,,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 22. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İhracat Performansını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Ç.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 23. Factors Associated with Marketing Effectiveness for Small And Medium Sized Firms in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Commerce and Management,,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 24. Avrupa Topluluğu na Uyum Sürecinde Kurubaklagiller İşleme Tasnif ve Paketleme İşletmeciliğinin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Öneriler

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 25. Adaptation of Marketing Concept to Small Business in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Journal of International Marketing and Marketing Research,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 26. Küçük İşletmelerde Pazarlama Anlayışının Yeri

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 27. Hatay ın Turizm Potansiyelinin Değerlenmesinde Turizm Pazarlama Anlayışının Rolü

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 28. Küçük İşletmelerde Pazarlama Etkinliği

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 29. Küçük İşletmelerde Yönetici Profili

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 30. Enflasyon ve Durgunluk Ortamında Pazarlama Stratejileri ve Küçük İşletmeler Üzerine Bir Değerleme

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 31. Tüketim Mallarında Mamul Ambalaj Rengi İlişkisi ve Bir Pilot Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 1. A Study on the Relationship Between Perceived Value and Customer Satisfaction, and the Role of Difference in Product Involvement Levels

  ÖZYURT KAPTANOĞLU RANA, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Social Science,

  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Academia.edu, Slideshare, issuu, mendeley, scrilod, researcherid, reseaarchbible, Scirus, Base, Citeseer, WePaer Özgün Makale
 2. A Study on Consumer Satisfaction in Distance English Language Education

  GÜNDÜZYELİ BORA, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Academia.edu, Slideshare, issuu, mendeley, scrilod, researcherid, reseaarchbible, Scirus, Base, Citeseer, WePaer Özgün Makale
 3. The effect of social media on pre- and post purchasing behavior: Evidence from Turkey

  TAŞKIN TUNCAY, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Arts and Social Science,

  Uluslararası Hakemli Google Scholar, Index Copernicus (IC Value: 89.90 ), CrossRef (DOI), ROAD Directory, Scribed, Computer Science Directory, Academia, Science Central, Microsoft Academic Search, Mendeley, DocStoc, iScience Özgün Makale
 4. The Role of the Family Constitution in the Sustainability of Family Businesses and an Evaluation in Light of Implementation Problems

  YILDIZ EBRU,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Research Journal of Business & Management,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 5. Hotel employees beliefs on unethical behavior

  GÖNENÇ GÜLER EMEL,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Social Responsibility Journal,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 6. The Process of Branding a City

  YÜKSELEN CEMAL,GÖNENÇ GÜLER EMEL,WOLFF REYHAN AYŞEN, Yayın Yeri: International Journal of Culture and Tourism Research,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 7. Compenents of Education and Taining Programmes on Biopolitics For Sustainable Development

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Helenic-Turkish Cooperation in Biopolicy Symposium,

  Uluslararası Hakemsiz Özgün Makale
 8. New Approaches to Business Ethics

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Eubios Journal of Asian and International Bioethics,,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 9. Factors Associated with Marketing Effectiveness for Small And Medium Sized Firms in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Commerce and Management,,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 10. Adaptation of Marketing Concept to Small Business in Turkey

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Journal of International Marketing and Marketing Research,

  Uluslararası Hakemli EBSCOHOST Özgün Makale
 1. The Other Side Of The Coin In An Organization - Wide Marketing Concept

  UYANIK MEZİYET, YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Management Research and Practice,

  Ulusal Hakemli Copernicus Özgün Makale
 2. Tüketici Etnosentrizmi Literatür Taraması

  BALIKÇIOĞLU BETÜL,YÜKSELEN CEMAL,KOÇAK FETHULLAH AKIN, Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  ATIGAN FATMA,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale
 4. Akıllı Cihaz Kullanıcılarının Marka Sadakatlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,UZUNKAYA TUĞBA, Yayın Yeri: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,

  Ulusal Hakemli SOBİAD, ASOS Özgün Makale
 5. Internet Reklamlarına Yönelik Tüketici İnanç ve Tutumlarının Reklam İzleme Davranışları Üzerine Etkisi

  CÖMERT GÖRKEM,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,

  Ulusal Hakemli DOBİAD, ASOS Özgün Makale
 6. Kanal Yönetiminde Yönetişim İlkelerinin Rolü

  YÜKSELEN CEMAL,OFLAZOĞLU SONYEL, Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 7. 12 Ulusal Pazarlama Kongresine Sunulan Bildirilerde Yapılana Hatalar ve Eksiklikler Üzerine Bir Değerleme

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 8. Tüketicileri Alışverişte Süpermarket ve Bakkallara Yönelten Faktörler Antakya da İki Araştırmanın Sonuçları Işığında Bir Değerleme

  OFLAZOĞLU SONYEL,APAYDIN ESAT,YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 9. Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Başarısızlık Eğrisi ve Pazarlama Stratejileri Üzerine Öneriler

  YÜKSELEN CEMAL,ÖRS HÜSNİYE, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 10. Pazar Yönlülük Pazarlama Yönlülük ve İşletme Performansı İlişkisi Bilgi İşlem Sektöründe Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,URAL TÜLİN,BALIKÇIOĞLU BETÜL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 11. Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinde Modern Pazarlama Anlayışı

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Mali Çözüm,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 12. Mükelleflerin ve Muhasebecilerin Birbirlerinden Beklentileri Hatay İlinde Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,SUADİYE GÜLHAN, Yayın Yeri: Mali Çözüm,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 13. İhracatçı İşletmelerin Dış Pazarlamada Rekabet Üstünlüğü Faktörleri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL,ÖRS HÜSNİYE, Yayın Yeri: İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 14. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İhracat Performansını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Ç.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 15. Avrupa Topluluğu na Uyum Sürecinde Kurubaklagiller İşleme Tasnif ve Paketleme İşletmeciliğinin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Öneriler

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 16. Küçük İşletmelerde Pazarlama Anlayışının Yeri

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 17. Hatay ın Turizm Potansiyelinin Değerlenmesinde Turizm Pazarlama Anlayışının Rolü

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 18. Küçük İşletmelerde Pazarlama Etkinliği

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 19. Küçük İşletmelerde Yönetici Profili

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 20. Enflasyon ve Durgunluk Ortamında Pazarlama Stratejileri ve Küçük İşletmeler Üzerine Bir Değerleme

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 21. Tüketim Mallarında Mamul Ambalaj Rengi İlişkisi ve Bir Pilot Araştırma

  YÜKSELEN CEMAL, Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale