Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN

Cemal YÜKSELEN

Prof. Dr.

İşletme (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 BERK ORKUN KOCA VERİ TABANLI PAZARLAMA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ, PİZZA FİRMASI ÖRNEĞİ
2021 FERUDUN YAYMAN BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİNDE MARKA ALGILARI VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ DEĞERİ, TATMİN VE BAĞLILIĞA ETKİLERİ
2019 ZUHAL KOUKİARİS Hasta ilişkileri yönetimi uygulamalarının tatmin ve bağlılık üzerindeki etkisi: Bir sağlık işletmesinde uygulama
2019 IŞILAY GÜZEL Lüks markalarda sosyal medya pazarlamasının marka değeri ve satın alma niyetine etkisi, kişilik özelliklerinin rolü üzerine bir araştırma
2018 CEM UFUK BAYTAR Tüketicilerin çevrimiçi alışveriş kanallarındaki akış deneyimlerinin memnuniyet ve satınalma kararlarına etkisi, bilgi ve kanal kalitesinin rolü
2018 MEZİYET UYANIK Pazar odaklılık ve pazarlama yeteneklerinin işletmelerin pazarlama performansına etkisi, ISO 1000 grubunda bir araştırma
2018 BORA GÜNDÜZYELİ Uzaktan eğitim pazarlama stratejileri ve uzaktan İngilizce dil eğitiminde tüketici tatmini üzerine bir çalışma
2018 TUĞBA UZUNKAYA Lüks giyim markalarında sosyal medya ilgilenimi, marka değeri ve marka tercihi ilişkisi
2017 ALP PAR Satış yöneticilerinin liderlik ve karar alma tarzlarının performanslarına etkileri
2017 DİLEK ÇINAR Perakende karmasının kurumsal itibar ve finansal performansa etkisi: AVM ve cadde mağazaları farklılığının rolü üzerine bir araştırma
2017 UFUK UĞUR Hizmet dağıtım kanalında üyelere yönelik pazarlama stratejilerinin kanal performansına etkisi, Türk havacılık sektörü örneği
2017 AZİZ ÖZDEMİR Pazarlama inovasyonlarının algılanan değer, müşteri tatmini ve bağlılığına etkisi: GSM sektöründe bir araştırma
2016 GÜL NİHAN GÜVEN YEŞİLDAĞ Mobil pazarlama uygulamalarının pazarlama performansı ve müşteri memnuniyetine etkisi: Seyahat acentaları üzerine bir araştırma
2016 HÜSEYİN MUSLU Kuyum mağazası müşterilerinin satın alma davranışında mağaza imajı boyutlarının etkisi: Cadde ve AVM mağazalarının karşılaştırılması
2016 RANA ÖZYURT KAPTANOĞLU Algılanan değer, müşteri tatmini ve marka bağlılığı ilişkisi, marka tutumları ve ürün ilgi düzeylerinde farklılığın rolü üzerine bir araştırma
2016 FATMA TOPÇUOĞLU Marka tutumu ile imajının marka değeri ve güveni yaratılmasındaki rolü, tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkileri
2016 SELAMİ ÖZCAN Bankacılık hizmetlerinde pazarlama stratejilerinin marka bağlılığı ve kurumsal itibara etkisi, bireysel ve kurumsal müşteriler üzerine bir araştırma
2015 CANDİDE ÇULHAOĞLU ULUDAĞ Özdeşleşme, liderlik tarzları ve kültürel faktörler arasındaki ilişki
2008 BETÜL BALIKÇIOĞLU Tüketici etnosantrizminin satınalma davranışı üzerindeki etkisi: Ankara örneği
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 BİLGE ELİAÇIK Denim markaların marka değeri yaratma stratejileri üzerine bir araştırma
2020 GÜRAY HALİLOĞLU Sosyal medya pazarlama uygulamalarının tüketicilerin marka imajına etkisi
2019 EDA ANT Kamu ve özel sermayeli banka müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının değerlendirilmesi: Servqual ölçeği
2019 ESMA GÜVENBAŞ Tüketicilerin otomobil marka tercihlerinde marka değeri boyutları üzerine bir araştırma
2018 ÖZLEM KOLAYLI KARACUHALILAR Sosyal medya pazarlamasının marka değeri ve marka bağlılığına etkisi üzerine bir araştırma
2017 KEMAL ERGAN Sosyal medya pazarlamasının kültür turizmine etkisi: Tüketici davranışları üzerine bir araştırma
2017 İLKNUR KARA Sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma davranışına etkisi; takı sektörü üzerine bir araştırma
2017 MELTEM OKUTAN Marka imajının marka bağlılığına etkisi ve su markaları üzerine bir araştırma
2016 BURAK BAHADIR ERSOY Yeni medya çalışmaları açısından markaların pazarlama stratejileri ve bir uygulama
2016 SEVDA ZENGİN İlaç sektöründe pazar yönlülük ve pazarlama stratejileri, yerli ve yabancı firmaların karşılaştırılması üzerine bir araştırma
2016 SEÇKİN TOPUZ Yeşil pazarlama ve üretici işletmelerin yeşil pazarlama faaliyetlerine ilişkin bir araştırma
2016 GÖRKEM CÖMERT Tüketicilerin internet reklamlarına yönelik inançlar ve tutumları arasındaki ilişki ve reklamı izleme davranışları üzerine etkisi
2016 SENA KILIÇ İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılığa etkisi ve bir işletme çalışanları üzerine araştırma
2016 DERYA DİKBIYIK Sosyal medya pazarlamasının tüketicilerin ürün ve hizmet satın alma davranışına etkileri üzerine bir araştırma
2016 OĞUZ CENGİZ Marka farkındalığının marka imajına ve marka güvenine etkisi tüketiciler üzerinde araştırma
2015 BORA GÜNDÜZYELİ Küresel eğitim pazarlama stratejileri ve yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite seçim faktörleri üzerine bir araştırma
2015 TUNCAY TAŞKIN Sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin marka bilinirliliğine etkisi üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma
2015 EMİN CEM BAKACAKLI Tüketicilerin otomobil markaları hakkındaki algılarının satın alma davranışlarına etkisi
2015 DUYGU ÖZTÜRK Viral pazarlamanın tüketici davranışları üzerine etkisi
2015 KENAN DUYGULU Fitness & SPA merkezinde hizmet kalitesi üzerine bir araştırma
2014 HİLDA TORABİ Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
2013 BANU KORKMAZ Genç tüketicilerin eğlence pazarlaması faaliyetlerine ilişkin tutum ve davranışları üzerine bir araştırma
2010 ESİN CEPNİ Tüketicilerin perakende mağaza bağlılığını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
2007 MİRAL SAĞLAR ARICA Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında aile ve işletmenin rolü, Hatay'da aile işletmeleri üzerine bir araştırma
2007 SAKİNE KESKİN Tüketicilerin marka bağlılığını etkileyen faktörler ve Antakya'daki kadınların çamaşır deterjanı markası bağlılığına yönelik bir araştırma
2005 ESAT MAHMUT APAYDIN Tüketicilerin bakkalardan satın alma davranışlarını etkileyen değişkenler ve Antakya'da bir araştırma
2003 ELİF OVALI Müşteri ilişkileri yönetimi ve otomotiv bayiinde müşteri memnuniyetinin ölçülmesi üzerine bir araştırma
2003 SONYEL OFLAZOĞLU Ailelerin satın alma davranışlarında süpermarketlere yönelmelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma
2000 BETÜL BALIKÇIOĞLU Pazarlama kontrolü: Pazarlama etkinliği ve mükemmelliğinin ölçülmesi üzerine bir araştırma
2000 ÖZDEN DOĞAN Kesikli üretim sistemlerinde üretim planlama ve kontrol ve simulasyon çalışması
1999 ARZU KILIÇ Çevrecilik yönelimli pazarlama stratejisi kararları ve bir sektör uygulaması
1999 GÜLHAN SUADİYE Üretim işletmelerinde uygulanan toplam kalite yönetiminin işletmelerin kalite maliyetleri üzerindeki etkisi
1998 AYSUN GÜREL Pazarlama bilgi sistemlerinin incelenmesi ve bir şirket üzerine uygulama
1996 HÜSNİYE SÜRMELİ Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet stratejisi değişkenleri ve Hatay ili gıda, içki, tütün sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma
1996 TÜLİN URAL İşletmelerin dış pazarlama performansı ile dış pazarlama stratejisi değişkenleri arasındaki ilişki ve Adana ili dokuma sanayi üretici işletmeleri üzerine bir araştırma
1992 MUSTAFA KIZILKAYA Optimum stok düzeyinin belirlenmesinde simülasyon tekniği ve bir kurubakliyat tasnif, işleme, muhafaza ve paketleme işletmesinde uygulaması