Dr. Öğr. Üyesi Duygu ACAR ERDUR

Duygu ACAR ERDUR

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgisi

 1. 2016 2013
  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: Yönetim bilgisinin çokuluslu örgütler yoluyla yayılımı: Farklılıkların yönetimi uygulamaları örneği

 2. 2009 2007
  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Tez Adı: Çevreye uyum yaklaşımı bağlamında örgütlerin davranışlarının analizi: Türk sağlık alanında bir uygulama

 3. 2007 2003
  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ