Arş. Gör. Emin GÜLEÇ

Emin GÜLEÇ

Arş. Gör.

Turizm İşletmeciliği | Araştırma Görevlisi

Makaleler

 1. TÜRKİSTAN’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ: GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞININ GÜNÜMÜZ YEME-İÇME ALIŞKANLIKLARINDAKİ YERİ

  GÜLEÇ EMİN, İLBAN MEHMET OĞUZHAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği

  GÜLEÇ EMİN, İLBAN MEHMET OĞUZHAN, AYDEMİR BURHAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi

  ÖZGÜNEŞ REŞAD EMRE, BOZOK DÜRİYE, AVCIKURT CEVDET, GÜLEÇ EMİN, Yayın Yeri: Turizm Akademik Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 4. EMİNÖNÜ’NDE (İSTANBUL) BALIK EKMEK YEME DENEYİMLERİ

  DEMİR ÖZKAN, AVCIKURT CEVDET, GÜLEÇ EMİN, Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. Sosyal Medyanın Turistik Deneyim Üzerindeki Etkisini BelirlemedeSosyal Medya Kullanma Yoğunluğunun Aracı Rolü

  İLBAN MEHMET OĞUZHAN,GÜLEÇ EMİN, Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 6. Sosyal Medya Kullanma Motivasyonlarının Turistik Deneyim Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

  İLBAN MEHMET OĞUZHAN,GÜLEÇ EMİN, Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. Factors Affecting The Perception Of Hygiene Aimed At Turkish Hamams As Cultural Heritage: Antalya’xx. Enlightening Tourism

  BOZOK DÜRİYE,AÇIKSÖZLÜ ÖVGÜ,GÜLEÇ EMİN, Yayın Yeri: Enlıghtenıng Tourısm. A Pathmakıng Journal,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 8. Engelli Müşterilerin Konaklama İşletmelerine İlişkin Etik Tutum ve Beklentilerinin Belirlenmesi

  İLBAN MEHMET OĞUZHAN,AKKILIÇ MEHMET EMİN,VAROL İLBEY,GÜLEÇ EMİN, Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale