Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ

Erkut ALTINDAĞ

Doç. Dr.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Müdür Yardımcısı

İşletme (Türkçe) | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. The Effects of Relationship Orientation through Innovation Orientation on Firm Performance An Empirical Study on Turkish Family Owned Firms

  Zehir Cemal, Altindag Erkut, Acar A.Zafer , Yayın Yeri: The Seventh International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. The Effects of Reengineering Organizational Climate and Psychological Capital on the Firm Performance

  Akbaba Özge,ALTINDAĞ ERKUT , Yayın Yeri: 12th International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance In Turkish Family Owned Firms

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut, Acar Avni Zafer , Yayın Yeri: Eurasia Business and Economic Society Congress (EBES), Nippon Hotel,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. The Relationship between Emotional Intelligence of Managers Innovative Corporate Culture and Employee Performance

  Altındağ Erkut, kösedağı Yeliz , Yayın Yeri: The Fourth International Conference on Leadership, Innovation and Technology Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Aile Şirketlerinde Stratejik Yönelim Düzeyleri Ve Firma Performansı İlişkisi

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut, Acar Avni Zafer , Yayın Yeri: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Back to the Past Re Measuring the Levels of Strategic Orientations and Their Effects on Firm Performance in Turkish Family Firms An Updated Empirical Study

  Altindag Erkut, Zehir Cemal , Yayın Yeri: International Conference on Leadership, Innovation and Technology Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Relationship Between Business Process Reengineering And The Performance Measurement Systems An Empirical Study in Turkey

  Altındağ Erkut, Tanrıverdi Haluk, Zehir Cemal , Yayın Yeri: International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Measuring The Levels Of Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance In Turkish Family Firms An Empirical Study

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut , Yayın Yeri: International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

  Öngel Volkan, Altındağ Erkut, Öngel Gökten , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. The Effects Of Relationship And Market Orientation On The Performance Of Family Owned Firms An Empirical Study In Turkey

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut, Acar Avni Zafer , Yayın Yeri: Eurasia Business and Economic Society Congress,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. The Effects of Relationship Orientation through Innovation Orientation on Firm Performance An Empirical Study on Turkish Family Owned Firms

  Zehir Cemal, Altindag Erkut, Acar A.Zafer , Yayın Yeri: The Seventh International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. The Effects of Reengineering Organizational Climate and Psychological Capital on the Firm Performance

  Akbaba Özge,ALTINDAĞ ERKUT , Yayın Yeri: 12th International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance In Turkish Family Owned Firms

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut, Acar Avni Zafer , Yayın Yeri: Eurasia Business and Economic Society Congress (EBES), Nippon Hotel,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. The Relationship between Emotional Intelligence of Managers Innovative Corporate Culture and Employee Performance

  Altındağ Erkut, kösedağı Yeliz , Yayın Yeri: The Fourth International Conference on Leadership, Innovation and Technology Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Back to the Past Re Measuring the Levels of Strategic Orientations and Their Effects on Firm Performance in Turkish Family Firms An Updated Empirical Study

  Altindag Erkut, Zehir Cemal , Yayın Yeri: International Conference on Leadership, Innovation and Technology Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Relationship Between Business Process Reengineering And The Performance Measurement Systems An Empirical Study in Turkey

  Altındağ Erkut, Tanrıverdi Haluk, Zehir Cemal , Yayın Yeri: International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Measuring The Levels Of Strategic Orientations And Their Effects On Firm Performance In Turkish Family Firms An Empirical Study

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut , Yayın Yeri: International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

  Öngel Volkan, Altındağ Erkut, Öngel Gökten , Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. The Effects Of Relationship And Market Orientation On The Performance Of Family Owned Firms An Empirical Study In Turkey

  Zehir Cemal, Altındağ Erkut, Acar Avni Zafer , Yayın Yeri: Eurasia Business and Economic Society Congress,

  Uluslararası Tam metin bildiri