Dr. Öğr. Üyesi Evrim KORKMAZ ÖZAY

Evrim KORKMAZ ÖZAY

Dr. Öğr. Üyesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü | Öğretim Üyesi