Dr. Öğr. Üyesi Gözde KURT

Gözde KURT

Dr. Öğr. Üyesi

Yeni Medya (İngilizce) | Bölüm Başkanı

Öğrenim Bilgisi

 1. 2016 2011
  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: Türkiye'de dijital diplomasi uygulamalarının kamusal iletişim bağlamında analizi: Gezi Parkı örneği

 2. 2011 2009
  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: Nation branding as one of the new branding strategies: The case of Turkey

 3. 2009 2004
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ