Dr.Öğr.Üyesi Gül Selin ERBEN

Gül Selin ERBEN

Dr.Öğr.Üyesi

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Job Satisfaction Preferences Of Generation Y the Relationship Between Job Satisfaction And Organizational Commitment

  ERBEN GÜL SELİN,Akıncı Büyüktaş Gizem, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli JournalTOCs Özgün Makale
 2. Women Managers in Turkey Is it going towards a dual gender?

  ERBEN GÜL SELİN, Yayın Yeri: International Journal of Humanities and Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, GALE, Özgün Makale
 3. An Experimental Study on the Relationship between Adult Attachment Styles and Paternalistic Leadership Preferences

  ERBEN GÜL SELİN,ÇALIŞKAN KUTLU, Yayın Yeri: International Journal of Business and Social Science,

  Uluslararası Hakemli EBSCO, PROQUEST, DOAJ, Index Copernicus Özgün Makale
 4. Paternalistik Liderlik ve İşe İlişkin İİyilik İlişkisinde İş Yaşam Dengesinin Rolü

  ERBEN GÜL SELİN,ÖTKEN AYŞE BEGÜM, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. The Relationship Between Work-Life Balance and Happiness From the Perspectives of Generation X And Y

  ÖTKEN AYŞE BEGÜM,ERBEN GÜL SELİN, Yayın Yeri: Humanities and Social Sciences Review,

  Uluslararası Hakemli Index copernicus Özgün Makale
 6. Investigating the Relationship Between Organizational Identification and Work Engagement and the Role of the Supervisor Support

  ERBEN GÜL SELİN,ÖTKEN AYŞE BEGÜM, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. The Relationship Between Paternalistic Leadership and OrganizationalCommitment Investigating the Role of Climate Regarding Ethics

  ERBEN GÜL SELİN,ÖTKEN AYŞE BEGÜM, Yayın Yeri: Journal of Business Ethics,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale