Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülşah KÜTÜKÇÜOĞLU

Ayşe Gülşah KÜTÜKÇÜOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgisi

 1. 2015 2012
  HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Tez adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Proje Yönetimi, İstanbul’xxda Karanfilköy Örneği

 2. 2000 1997
  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Tez adı: Tophane’de Kadiriler Tekkesi Restorasyon Projesi

 3. 1997 1994
  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  MİMARLIK FAKÜLTESİ