Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aycan AYDOĞAN

Hatice Aycan AYDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi

Türk Dili ve Edebiyatı | Öğretim Üyesi

Toprak Bereket ve El İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar(lar)

  • AYDOĞAN HATİCE AYCAN

Detay(lar)

Kapsam:
Ulusal
Hakem Türü:
Hakemli
Indeks Türü:
TR DİZİN
Tip:
Özgün Makale
Yıl:
2020
ISSN:
1308-4445
Sayfa:
1078 - 1090

Yayın Serisi

Yayın Yeri:
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

Link(ler)

Erişim Linki:
http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/ad7e/335a/66ba/5df89e1eb2084.pdf
DOI:
10.12981/mahder.644393