Dr. Öğr. Üyesi İhsan KARAGÖZ

İhsan KARAGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 SADIK YILMAZ İnşaat mühendisliğinde ulaştırma projelerinin maliyet yönetimi yönünden incelenmesi ve örnek bir uygulama
2020 MURAT DELİKTAŞ Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik (Dbybhy 2007) ile Türkiye bina deprem yönetmeliği (Tbdy 2018) revizyonlarının karşılaştırılması
2020 SEYYİD MUHAMMED MARUF ZORTUL İnşaat sektörünün ekonomi ve dış sektörlerle ilişkisi
2020 ABDULKADİR BELEK Kamu ihalelerinde birim fiyat uygulamaları ve yeni birim fiyat analizi yapılırken yaşanan sorunların incelenmesi
2019 SİNAN ARAS Az, orta ve yüksek katlı yapıların titreşim periyotları ve taban kesme kuvvetlerinin belirlenmesi
2019 İLKER BERBER İnşaat proje yönetiminin Türkiye ve dünyadaki gelişimi ve durumu
2019 SEFA ÜNAL Türkiye'de doğal afet zararlarının azaltılmasında inşaat mühendisliği eğitiminin yeri
2019 OĞUZ KAĞAN YAZICIOĞLU İnşaat sektöründe proje kalite kontrol ve kalite güvence yönetimi ve bir uygulama örneği
2019 OSMAN ÖZCAN Ulusal mesleki yeterlilik sisteminin inşaat sektörü açısından incelenmesi
2016 BEYLUN ÖZLÜ Türkiye'de gerçekleşen restorasyon projeleri için "yönetim standardı" önerisi
2016 UĞUR MEHMET SAYGILI İnşaat sektöründe iş güvenliği eğitimi
2016 SABAHAT KAYA Atıksu arıtma tesislerinde yapı bilgi modelleme sisteminin uygulanması üzerine bir araştırma
2016 ALP RAZGRATLI İnşaat sektöründe iş kazalarının psikolojik sonuçları