Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÇOBANLI ERDÖNMEZ

Işıl ÇOBANLI ERDÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. MEDYADA KRİZ HABERCİLİĞİNE BİR ÖRNEK: 2021 TWITTER HESAPLARINDA PANDEMİ SÜRECİNDEKİ KADIN CİNAYETLERİ HABERLERİNİN İNCELENMESİ

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: Üsküdar Üniversitesi 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. KAMUSAL SANATIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA İSTANBUL’DAKİ KÜLTÜREL İLETİŞİMFORMLARI

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİKVE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCELYAKLAŞIMLAR KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal İletişimdeki Yeri: Yeni Medya Üzerinden 2021 Twitter Ağı Örneklemi

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Günümüz Kitap Yayıncılığı ve Yayıncılık Politikalarının Dönüşümü

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dijital İletişim Etkisi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI KAPSAMINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE TOPLUM İLİŞKİSİ: YENİ MEDYADA SANAT

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. Sanatın Form Değiştirmesi ve Kamusal Sanatta Banksy

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: VI. YILDIZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. MEDYADA KRİZ HABERCİLİĞİNE BİR ÖRNEK: 2021 TWITTER HESAPLARINDA PANDEMİ SÜRECİNDEKİ KADIN CİNAYETLERİ HABERLERİNİN İNCELENMESİ

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: Üsküdar Üniversitesi 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. KAMUSAL SANATIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA İSTANBUL’DAKİ KÜLTÜREL İLETİŞİMFORMLARI

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİKVE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCELYAKLAŞIMLAR KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal İletişimdeki Yeri: Yeni Medya Üzerinden 2021 Twitter Ağı Örneklemi

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Günümüz Kitap Yayıncılığı ve Yayıncılık Politikalarının Dönüşümü

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dijital İletişim Etkisi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI KAPSAMINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE TOPLUM İLİŞKİSİ: YENİ MEDYADA SANAT

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. Sanatın Form Değiştirmesi ve Kamusal Sanatta Banksy

  ÇOBANLI ERDÖNMEZ IŞIL , Yayın Yeri: VI. YILDIZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,

  Uluslararası Özet bildiri