Prof. Dr. Kazım SARI

Kazım SARI

Prof. Dr.

Rektörlük | Rektör Yardımcısı

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 BİLGE SİNA YILDIZ AHP ve TOPSİS karma yöntemi ile tedarikçi performans ölçümü üzerine bir araştırma
2019 SELVER UYSAL Bilişim teknolojileri ve hastane bilgi yönetim sistemlerinin çalışanlar tarafından verimli kullanımı üzerine bir araştırma: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi örneği
2018 DİLEK ESENLİK İstanbul bölgesindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin veri zarflama analizi ile göreli etkinlik ölçümü
2018 ADİL DEMİR Otel işletmelerinde çalışma koşullarının işgören motivasyonu üzerindeki etkisi: İstanbul'daki 4 ve 5 yıldızlı otellerin önbüro departmanında bir araştırma
2017 ABDULLAH ALPER ŞENER Hizmet kalitesi ve rekabet stratejileri arasındaki ilişkinin analizi: Türk Sivil Havacılık işletmeleri üzerine bir araştırma
2017 NUR KOÇAK İnovasyon ve stratejik pazarlamanın KOBİ bankacılığı performansına etkisi
2016 HANDAN AYDURAN Sağlık işletmelerinde seçimsel kontrol teknikleri ile stok analizi: Kağıthane Devlet Hastanesi örneği
2016 İLYANA MORİPEK Kişi örgüt uyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Havacılık sektörü örneği
2016 EMEL VAR Toplu taşımacılık sektöründe hizmet kalitesi ölçümü: Taksim Metrosu örneği
2012 BAHATTİN ŞAHİN Biyometrik verilerin pasaport ve sınır kapılarında uygulanması ve bir model önerisi
2012 HAKAN KARAL Uçak kazalarında insan kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik ekip kaynakları yönetimi (Türkiye Cumhuriyeti Pilotları örneği)
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2019 MURAT SÜSLÜ Çevreye duyarlı stratejilerin işletmelerin rekabet avantajına ve finansal performansına etkisi: Türk konaklama sektörü üzerine bir araştırma
2015 GÖZDE YANGINLAR Yeşil lojistiğin işletme performansına etkisi: Sağlık işletmeleri üzerinde bir araştırma