Dr. Öğr. Üyesi Larisa ZAKHAROVA

Larisa ZAKHAROVA

Dr. Öğr. Üyesi

Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. B.Zaytsev'in Eserlerinde Benzetmenin Rolü ile Yapı ve Anlam Özellikleri

  ZAKHAROVA LARİSA, Yayın Yeri: Sobider,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. N.A.Teffi’nin Pişmanlık Duyan Kader Hikâyesindeki Toplumsal Cinsiyet Tiplemesi.

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. N A TEFFİ NİN PİŞMANLIK DUYAN KADER HİKÂYESİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TİPLEMESİ

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 4. B.Zaytsev’in Keşiş Kronid Öyküsünde Etkileyici Anlatım.

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. B Zaytsev in Keşiş Kronid Öyküsünde Etkileyici Anlatım

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 6. RUSÇA'DA KISALTMIŞ SÖZCÜK OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. Rusça da Kısaltılmış Sözcük Oluşturma Yöntemleri

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 8. «Göz» Sözcüğünün Anlamından onu içeren Deyimlerin İncelenmesi (Rusça ve Türkçe sözlüklerin üzerinde araştırma)

  ZAKHAROVA LARİSA, Yayın Yeri: 'Bilim Notları' Tavrida Ulusal V.İ.Vernadskiy Üniversitesi Dergisi (Uçyonıye Zapiski Tavriçeskogo Natsionalnogo Universiteta im.V.İVernadskogo),

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 9. Rusça Türkçe Deyimlerinin İncelenme ve Toplanma Tarihi

  ZAKHAROVA LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 10. Göz Sözcüğünün Anlamı ve onu içeren Deyimlerinin İncelenmesidir Rusça ve Türkçe Sözlüklerin üzerinde araştırma

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ. Vernadkiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 11. Rusça Türkçe Deyimlerinin İncelenme ve Toplanma Tarihi

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 12. Dilbilim mi Edimbilim mi Yan Anlam İnceleme Kuramları

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ. Vernadkiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 13. Başlangıç Düzeyindeki Bilim Dili Eğitiminin Amacı ve İçindekiler

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ. Vernadkiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 14. Görsel Kaynakların Hazırlanışı ve Rus Kültürü Dersinde Uygulanmasıdır Yabancı Dil olarak Rusça Başlangıç Seviyesindeki Eğitimi

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 15. A S Puşkin in Dil Düşünce Dünyasının Açıklamasında V Dal Sözlüğünün Rolü Napolyon u ifade eden Sözcüklerin İncelenmesidir

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Kiev Ulusal Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 16. Ulusal Dil Özelliğinin ifadesindeki Sözcük Değerlendirme Anlam Ögesinin Rolü

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 17. A S Puşkin in BorisGodunov Eserindeki Fiillerin Ulusal Kültür Yan Anlamlarının Açıklamasıdır

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Onomastika i Apelyativı” Dnepropetrovsk Devlet Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 18. A S Puşkinin Bakır Atlı Şiirindeki Yan nlamlar Rus Ulusal Zihniyetinin İfadesidir

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ.Vernadskiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 19. A S Puşkin in Şiirlerinde Devlet Yöneticilerini ifade eden Sözcüklerin Ulusal Kültür Yan Anlamı

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Simeropol Devlet M.V. Frunze Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 20. A S Puşkin in BorisGodunov un Ulusal Kültür Yan Anlamlarının AçıklamasındaTarihsel Bilginin Rolü

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 1. B.Zaytsev'in Eserlerinde Benzetmenin Rolü ile Yapı ve Anlam Özellikleri

  ZAKHAROVA LARİSA, Yayın Yeri: Sobider,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 2. N.A.Teffi’nin Pişmanlık Duyan Kader Hikâyesindeki Toplumsal Cinsiyet Tiplemesi.

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. N A TEFFİ NİN PİŞMANLIK DUYAN KADER HİKÂYESİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TİPLEMESİ

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 4. B.Zaytsev’in Keşiş Kronid Öyküsünde Etkileyici Anlatım.

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 5. B Zaytsev in Keşiş Kronid Öyküsünde Etkileyici Anlatım

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 6. RUSÇA'DA KISALTMIŞ SÖZCÜK OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. Rusça da Kısaltılmış Sözcük Oluşturma Yöntemleri

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale
 8. «Göz» Sözcüğünün Anlamından onu içeren Deyimlerin İncelenmesi (Rusça ve Türkçe sözlüklerin üzerinde araştırma)

  ZAKHAROVA LARİSA, Yayın Yeri: 'Bilim Notları' Tavrida Ulusal V.İ.Vernadskiy Üniversitesi Dergisi (Uçyonıye Zapiski Tavriçeskogo Natsionalnogo Universiteta im.V.İVernadskogo),

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 9. Rusça Türkçe Deyimlerinin İncelenme ve Toplanma Tarihi

  ZAKHAROVA LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 10. Göz Sözcüğünün Anlamı ve onu içeren Deyimlerinin İncelenmesidir Rusça ve Türkçe Sözlüklerin üzerinde araştırma

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ. Vernadkiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 11. Rusça Türkçe Deyimlerinin İncelenme ve Toplanma Tarihi

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 12. Dilbilim mi Edimbilim mi Yan Anlam İnceleme Kuramları

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ. Vernadkiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 13. Başlangıç Düzeyindeki Bilim Dili Eğitiminin Amacı ve İçindekiler

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ. Vernadkiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 14. Görsel Kaynakların Hazırlanışı ve Rus Kültürü Dersinde Uygulanmasıdır Yabancı Dil olarak Rusça Başlangıç Seviyesindeki Eğitimi

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 15. A S Puşkin in Dil Düşünce Dünyasının Açıklamasında V Dal Sözlüğünün Rolü Napolyon u ifade eden Sözcüklerin İncelenmesidir

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Kiev Ulusal Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 16. Ulusal Dil Özelliğinin ifadesindeki Sözcük Değerlendirme Anlam Ögesinin Rolü

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 17. A S Puşkin in BorisGodunov Eserindeki Fiillerin Ulusal Kültür Yan Anlamlarının Açıklamasıdır

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Onomastika i Apelyativı” Dnepropetrovsk Devlet Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 18. A S Puşkinin Bakır Atlı Şiirindeki Yan nlamlar Rus Ulusal Zihniyetinin İfadesidir

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Tavrida Ulusal V.İ.Vernadskiy Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 19. A S Puşkin in Şiirlerinde Devlet Yöneticilerini ifade eden Sözcüklerin Ulusal Kültür Yan Anlamı

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: “Bilim Notları” Simeropol Devlet M.V. Frunze Üniversitesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 20. A S Puşkin in BorisGodunov un Ulusal Kültür Yan Anlamlarının AçıklamasındaTarihsel Bilginin Rolü

  ZAKHAROVA YETER LARİSA, Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Halklarının Kültürü,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale