Dr. Öğr. Üyesi Mağfiret YUNUSOĞLU

Mağfiret YUNUSOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | Bölüm Başkanı

Makaleler

 1. Yusuf Has Hacib ve Uni Yétishtürgen Menbeler

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: İzdinish (Arayish),

  Uluslararası Hakemsiz Özgün Makale
 2. Moğol döneminde çeviri ve Uygur mütercimler

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN,

  Uluslararası Hakemli MLA, ERIH PLUS, MIAR, Brill Online, SOBIAD ve CiteFactor Özgün Makale
 3. Dr. Mehmet Yakup Buğra, Hatıralarım, Doğu Türkistan’ın Gerçek Hikâyesi

  Kemal Yunusoğlu Mağfiret,YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ASOSIndex, Arastirmax, Dergipark, MIAR Kitap Kritiği
 4. Şefkat Hemşiresi Rizvangül’ün Hayati Ve Hakkinda Yapilan Çalişmalar-- Works on ”Friendship Nurse Rizvangul”s Life and About

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET,A Kamal Selime, Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Arstirmax, ASOSIndex, MIAR Özgün Makale
 5. “Yönelim Metaforları ve Kültürel Temelleri”

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Türkoloji Araştırmaları/Turkish Stusies,

  Uluslararası Hakemli ULAKBİM TR-Dizin, SOBIAD, EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, ICAAP, Scientific Commons, MLA, TEİ, AMIR Özgün Makale
 6. Molla Bilal Nazım ve Onun Destanları Üzerine

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Arastirmax. ErihPlus. AsosIndex. Info Base. MIAR. Sparc Indexing. Modern Language Association. I2OR. Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale
 7. Siyasetin Renkleri Semantik Yaklaşım

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli MLA,Internatinal Bibliography Özgün Makale
 8. Uygur Folkloru Kamusu Yayımlandı: Uygur Halk Ağız Edebiyatı Kamusı

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli MLA (Modern Language Association) International Bibliography (New York/ABD) Kitap Kritiği
 9. Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları Üzerine

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli MLA, International Bibliography Özgün Makale
 10. Dünyada Metafor Çalışmaları

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 1. Yusuf Has Hacib ve Uni Yétishtürgen Menbeler

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: İzdinish (Arayish),

  Uluslararası Hakemsiz Özgün Makale
 2. Moğol döneminde çeviri ve Uygur mütercimler

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN,

  Uluslararası Hakemli MLA, ERIH PLUS, MIAR, Brill Online, SOBIAD ve CiteFactor Özgün Makale
 3. Dr. Mehmet Yakup Buğra, Hatıralarım, Doğu Türkistan’ın Gerçek Hikâyesi

  Kemal Yunusoğlu Mağfiret,YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ASOSIndex, Arastirmax, Dergipark, MIAR Kitap Kritiği
 4. Şefkat Hemşiresi Rizvangül’ün Hayati Ve Hakkinda Yapilan Çalişmalar-- Works on ”Friendship Nurse Rizvangul”s Life and About

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET,A Kamal Selime, Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Arstirmax, ASOSIndex, MIAR Özgün Makale
 5. “Yönelim Metaforları ve Kültürel Temelleri”

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Türkoloji Araştırmaları/Turkish Stusies,

  Uluslararası Hakemli ULAKBİM TR-Dizin, SOBIAD, EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, ICAAP, Scientific Commons, MLA, TEİ, AMIR Özgün Makale
 6. Molla Bilal Nazım ve Onun Destanları Üzerine

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Arastirmax. ErihPlus. AsosIndex. Info Base. MIAR. Sparc Indexing. Modern Language Association. I2OR. Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale
 7. Siyasetin Renkleri Semantik Yaklaşım

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli MLA,Internatinal Bibliography Özgün Makale
 8. Uygur Folkloru Kamusu Yayımlandı: Uygur Halk Ağız Edebiyatı Kamusı

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli MLA (Modern Language Association) International Bibliography (New York/ABD) Kitap Kritiği
 9. Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları Üzerine

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,

  Uluslararası Hakemli MLA, International Bibliography Özgün Makale
 10. Dünyada Metafor Çalışmaları

  YUNUSOĞLU MAĞFİRET, Yayın Yeri: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale