Dr. Öğr. Üyesi Marcel MECIAR

Marcel MECIAR

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
2018-2019 Vatandaşlık ve Toplum (Citizenship and Society) İngilizce 2
2018-2019 Sosyoloji Tarihi (History of Sociology) İngilizce 2
2018-2019 Sosyal Bilimlere Giriş (Introduction to Social Sciences) İngilizce 2
2018-2019 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Social Sciences) İngilizce 2
2018-2019 Political Sociology İngilizce 3
2018-2019 Modernite ve Tüketim Toplumu (Modernity and Consumer Society) İngilizce 2
2018-2019 Küreselleşme (Globalization) İngilizce 2
2018-2019 Kent Sosyolojisi (Urban Sociology) İngilizce 3
2018-2019 İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (Human Rights and Personal Freedoms) İngilizce 2
2018-2019 Bilgi Yönetimi (Information Management) İngilizce 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
2018-2019 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 2
2015-2016 Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
2013-2014 Uygarlık Tarihi İngilizce 3
2013-2014 Sosyolojiye Giriş İngilizce 3
2013-2014 Kent Sosyolojisi İngilizce 3
2013-2014 Hukuk Sosyolojisi İngilizce 3
2012-2013 Uygarlık Tarihi İngilizce 3
2012-2013 Sosyolojiye Giriş İngilizce 3
2012-2013 Kent Sosyolojisi İngilizce 3
2012-2013 Hukuk Sosyolojisi İngilizce 3
2011-2012 UYGARLIK TARİHİ İngilizce 3
2011-2012 SOSYOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 3
2011-2012 KENT SOSYOLOJİSİ İngilizce 3
2011-2012 HUKUK SOSYOLOJİSİ İngilizce 3