Dr. Öğr. Üyesi Marcel MECIAR

Marcel MECIAR

Dr. Öğr. Üyesi

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2009 Eva Šimoníková Moravya Eflağı’nda Kuşaksal Kimlikler
2009 Ivo Doseděl Bağımsız Hareketlerin Altkültürleri
2008 Jiří Rzuhovský Etnik Azınlıklara Yönelik Stereotipler ve Önyargılar
2008 Denisa Havlíková Toplumsal Cinsiyet Açlışmalarında Cinsel Kimliklerin Yansımaları
2008 Zdeněk Pagač ÇekCumhuriyeti ve Polonya’da Futbol Holiganizmi: Bölgeler Arasındaki Farklılıklar