Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ŞENOL

Mehmet Akif ŞENOL

Dr. Öğr. Üyesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. SF6/ARGON KARIŞIMLARININ ÇUBUK-DÜZLEM ELEKTROD SİSTEMİNDE DELİNME DAYANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: International Conferance on Energy Research,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Sorumluluğundaki Yol Aydınlatmasına İlişkin Kuralların İrdelenmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF,Özdemirci Ercüment,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: III. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU VE SERGİSİ,

  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Yaşlı/ Engellileri de Kapsayan Asansörlerin AB Standartlarına Uyumlandırılması

  ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: Asansör Sempozyumu II,

  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Design Of Power Control Unit For Heat Recovery Device Used In Renewable Energy System

  ŞENOL MEHMET AKİF,Solak Fulya,GÖZDE HALUK,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Enerji İletim Tesislerinin ÇED Mevzuatı Bakımından İrdelenmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: II Enerji Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Design of Swarm Intelligence Based Optimal Controller to Direct Matrix Converter Used In Renewable Energy System

  ŞENOL MEHMET AKİF,GÖZDE HALUK,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ,ARI MURAT , Yayın Yeri: 2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Kamu Binalarında Enerjinin Verimli Kullanımı

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Enerji Verimliliği Haftası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Tesisin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi Çalışmaları,

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: IV Elektro-mekanik Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Üç Terimli Tarife Uygulamaları

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 10. SF6/Argon Karışımlarının Küre-Düzlem Elektrot Sisteminde Delinme Dayanımı Açısından İncelenmesi ve Yüksek Gerillim Cihazlarında Kullanma Katkıları

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: International Congress on Engineering and Architecture Enar,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. AB Sürecinde Ülkemizde Asansörlere İlişkin Mevzuatta Yaşanan Gelişmeler

  ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: Asansör Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Türkiye Enerji Verimliliği Potansiyelinin Değerlendirilmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Elektrik Enerjisi Talebinin Tahmini

  ŞENOL MEHMET AKİF,Tarkan Nesrin , Yayın Yeri: Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Lighting With Sun Light And Its Applications

  ARI MURAT,ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: TPE 2006, International Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Wind Power In World And Turkey

  ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: TPE 2011 International Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Gaz ve Sıvı Akışkanlarda Devir Sayısı Ayarı İle Debi Kontrolü ve Sağlanan Enerji Tasarrufu

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: II Elektromekanik Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Worldwide Interoperability For Microwave Access (WIMAX) Performance On Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) Applications

  ARI MURAT,ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: TPE 2009 International Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanılmasına Yönelik Tasarruf Tedbir-lerine Genel Bir Bakış

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 19. The Compability of Turkish National Regulations on the International Electrical Standards and the Experienced Problems in Admission Process of Turkey to the EU

  ŞENOL MEHMET AKİF,Birgün Emir,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: Electrical Safety, Basis of United Europe’s Regulatory System,

  Uluslararası Özet bildiri
 20. Sanayide Elektrik Enerjisinin Daha Verimli Kullanılması İçin Güç Faktörünün İyileştirilmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Enerji Verimliliği Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Applications and and Situtions of Related, standards about Household and Similar Electrical Appliances in Admission Process of Turkey to the EU

  TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ,ŞENOL MEHMET AKİF,ARI MURAT , Yayın Yeri: Electrical Safety, Basis of United Europe’s Regulatory System,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. SF6/ARGON KARIŞIMLARININ ÇUBUK-DÜZLEM ELEKTROD SİSTEMİNDE DELİNME DAYANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: International Conferance on Energy Research,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Design Of Power Control Unit For Heat Recovery Device Used In Renewable Energy System

  ŞENOL MEHMET AKİF,Solak Fulya,GÖZDE HALUK,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Design of Swarm Intelligence Based Optimal Controller to Direct Matrix Converter Used In Renewable Energy System

  ŞENOL MEHMET AKİF,GÖZDE HALUK,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ,ARI MURAT , Yayın Yeri: 2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Kamu Binalarında Enerjinin Verimli Kullanımı

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Enerji Verimliliği Haftası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. SF6/Argon Karışımlarının Küre-Düzlem Elektrot Sisteminde Delinme Dayanımı Açısından İncelenmesi ve Yüksek Gerillim Cihazlarında Kullanma Katkıları

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: International Congress on Engineering and Architecture Enar,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Lighting With Sun Light And Its Applications

  ARI MURAT,ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: TPE 2006, International Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Wind Power In World And Turkey

  ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: TPE 2011 International Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Worldwide Interoperability For Microwave Access (WIMAX) Performance On Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) Applications

  ARI MURAT,ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: TPE 2009 International Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. The Compability of Turkish National Regulations on the International Electrical Standards and the Experienced Problems in Admission Process of Turkey to the EU

  ŞENOL MEHMET AKİF,Birgün Emir,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: Electrical Safety, Basis of United Europe’s Regulatory System,

  Uluslararası Özet bildiri
 10. Applications and and Situtions of Related, standards about Household and Similar Electrical Appliances in Admission Process of Turkey to the EU

  TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ,ŞENOL MEHMET AKİF,ARI MURAT , Yayın Yeri: Electrical Safety, Basis of United Europe’s Regulatory System,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Sorumluluğundaki Yol Aydınlatmasına İlişkin Kuralların İrdelenmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF,Özdemirci Ercüment,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: III. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU VE SERGİSİ,

  Ulusal Tam metin bildiri
 2. Yaşlı/ Engellileri de Kapsayan Asansörlerin AB Standartlarına Uyumlandırılması

  ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: Asansör Sempozyumu II,

  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Enerji İletim Tesislerinin ÇED Mevzuatı Bakımından İrdelenmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: II Enerji Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Tesisin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi Çalışmaları,

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: IV Elektro-mekanik Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Üç Terimli Tarife Uygulamaları

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. AB Sürecinde Ülkemizde Asansörlere İlişkin Mevzuatta Yaşanan Gelişmeler

  ŞENOL MEHMET AKİF,TAPLAMACIOĞLU MÜSLÜM CENGİZ , Yayın Yeri: Asansör Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Türkiye Enerji Verimliliği Potansiyelinin Değerlendirilmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Elektrik Enerjisi Talebinin Tahmini

  ŞENOL MEHMET AKİF,Tarkan Nesrin , Yayın Yeri: Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Gaz ve Sıvı Akışkanlarda Devir Sayısı Ayarı İle Debi Kontrolü ve Sağlanan Enerji Tasarrufu

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: II Elektromekanik Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanılmasına Yönelik Tasarruf Tedbir-lerine Genel Bir Bakış

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Sanayide Elektrik Enerjisinin Daha Verimli Kullanılması İçin Güç Faktörünün İyileştirilmesi

  ŞENOL MEHMET AKİF , Yayın Yeri: Enerji Verimliliği Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri