Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞCI

Mehmet BAĞCI

Dr. Öğr. Üyesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 AHMET ATİLLA YEĞİN Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda gelir ve aylıkların birleşmesi
2020 HASAN GÖNÜLDAŞ İş Hukukunda arabuluculuk
2019 SERDAR ŞENOL Türk İdare Hukuku açısından planlama, kentsel dönüşüm, ilgili mevzuat irdelenmesi ve çözüm önerileri
2019 FETHİ TUĞHAN TEZCAN Evliliğin genel hükümleri ve sadakat yükümlülüğünün sona ermesi
2019 MANOLYA ASLIHAN KARALAR Vergi ahlakı ve vergi uyumu açısından yapılandırma kanunlarının değerlendirilmesi
2019 FATMA PAŞAOĞLU İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin idari yaptırımları
2019 FATİH GÜNEŞ Türk hukukunda belediye zabıtasının görev ve yetkileri
2018 DUYGU BERBER İdari para cezaları
2018 SAFİYE AYDOĞAN Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. madde çerçevesinde aile hayatına saygı hakkı kapsamı
2018 ÇAĞLAYAN TEK Genel sağlık sigortasına eleştirel bir bakış
2018 MERVE SELİN CENGİZ Türk Ceza Kanununa göre aile içinde küçüğü terbiye yetki sınırlarının aşılmasının müeyyideleri