Prof .Dr. Melek TÜZ

Melek TÜZ

Prof .Dr.

İşletme (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2016 GÖKTUĞ ÇOLAK Motivasyon araçları ve ekonomik faktörler üzerine bankada bir araştırma
2009 BORGA KÜÇÜKKAYALAR Orta öğretim kurumlarında kalite denkliği : Uygulama örnekleri
2008 PINAR SUNGURTEKİN Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci ve bir uygulama örneği
2005 ERCAN ÇANDIR Örgütsel DNA ve bir uygulama
2004 FİKRULLAH ERDEM Norm kadro ve norm kadro uygulaması
2004 ZEYNEP ERKEK DOĞAN Eleman seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılan psikoteknik testlerin bireysel performans değerleme sonuçları ile ilişkisi
2003 ARZU MELTEM DİNLER Örgütsel değişim ve örgüt geliştirme: Bursa Organize Sanayi Bölgesi`ndeki işletmeler üzerinde bir uygulama
2002 ÖMÜR KÖSEMEHMET Müşteri davranışında karar süreci
2002 EBRU MOL Kişilik açısından stres yönetimi
2002 FERİT ORHAN Yeni ekonominin insan boyutu
2001 İREM CÖMERT Kaizen (sürekli iyileştirme) sürecinde toplam üretken bakımın yeri
2001 ŞEHNAZ CENKÇİLER Organizasyonel yaratıcılık ve bir uygulama
2000 FÜSUN ÇINAR Organizasyonel yurttaşlık davranışı ve bir uygulama
1999 GÜZİN ABRAŞ Yerel yönetimlerde imaj çalışması, Bursa Büyükşehir Belediyesi`nde bir örnek uygulama
1999 BANU ÇAKAL Performans değerlendirme sonuçlarının kariyer planlamasında kullanılması
1999 ÇİĞDEM BALTACI Avrupa Birliği'ndeki insan kaynakları yönetimi ve Türk KOBİ'lerine yönelik bir araştırma
1998 GÜLSEV DOKUNMAZER Konaklama işletmelerinde verimlilik
1998 ÖZCAN GÜRSEL Toplam kalite yaklaşımında yönetim sistemi
1996 BÜLENT ÖZDİL İnsan kaynakları stratejisi ve silahlı kuvvetler uygulaması
1996 FATMA PAKDİL İnsan kaynakları yönetiminde toplam kalite yönetimi
1996 TÜLAY GÜZEL Değişim yönetimi ve planlı değişim
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2007 FATMA GÜL UYSAL Örgütsel iletişimde nöro linguistik programlama (nlp) ve bir uygulama
2005 UMUT EROĞLU İşletmelerde eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi ve bir uygulama
2004 FÜSUN ALTINTAŞ ÇINAR Kültürlerarası yönetim açısından yönetici değerlerinin karşılaştırılması
2003 FERİT KÜÇÜK İnsan kaynakları açısından kurum imajının performansa etkileri
2002 ALİ DENİZ AKKİRMAN Sanal işyerinde örgütsel davranış ve bir uygulama