Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Mete Özgür FALCIOĞLU

Doç. Dr.

Ticaret Hukuku l Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Yapay Zeka, İnsan ve Hukuk

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR,Yantaç Cavit, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 2. Avrupa Birliği’nin 2019/790 Sayılı Yönergesi İle Mevcudu Tükenmiş Eserler İçin Getirilen Toplu Lisanslama Sisteminin FSEK 47. Maddenin İptali İle Ortaya Çıkan Boşluk Bakımından Değerlendirilmesi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Banka ve Finans Hukuku Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 3. Anonim Şirket Finansal Tablolarında TTK 515 Kapsamında Dürüst Resim İlkesine Uygunluk ve İlkeye Aykırılığın Sonuçları

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale
 4. Anonim Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü ve Aykırılığın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Bakımından Etkisi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Legal Hukuk Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale
 5. Karayolu Taşıma Kanunu ve İkincil Mevzuat Uyarınca Taşımacının Sorumlulukları

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale
 6. Azınlığın Yönetim Kurulunda Temsili

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 7. TTK nun 1524 Maddesi İle Sermaye Şirketleri İçin Getirilen İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Uygulama Alanı ve Yaptırımlar

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 8. Nanoteknolojik Buluşların Patentlenmesi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Uğur Alacakaptan'a Armağan,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 9. Biyoteknolojik Buluşların Avrupa Patent Sözleşmesi Sisteminde Patentlenmesi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 1. Yapay Zeka, İnsan ve Hukuk

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR,Yantaç Cavit, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 2. Anonim Şirket Finansal Tablolarında TTK 515 Kapsamında Dürüst Resim İlkesine Uygunluk ve İlkeye Aykırılığın Sonuçları

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale
 3. Anonim Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü ve Aykırılığın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Bakımından Etkisi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Legal Hukuk Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale
 4. Karayolu Taşıma Kanunu ve İkincil Mevzuat Uyarınca Taşımacının Sorumlulukları

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale
 5. Azınlığın Yönetim Kurulunda Temsili

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 6. TTK nun 1524 Maddesi İle Sermaye Şirketleri İçin Getirilen İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Uygulama Alanı ve Yaptırımlar

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 7. Nanoteknolojik Buluşların Patentlenmesi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Uğur Alacakaptan'a Armağan,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 8. Biyoteknolojik Buluşların Avrupa Patent Sözleşmesi Sisteminde Patentlenmesi

  FALCIOĞLU METE ÖZGÜR, Yayın Yeri: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale