Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Mete Özgür FALCIOĞLU

Doç. Dr.

Ticaret Hukuku Bölümü l Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 ONUR SARAL Franchise Sözleşmeleri
2020 HİLAL EDA BÜLBÜL Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Marka Hakkının Tüketilmesi
2019 AYŞE GÜLTEKİN TİBET Anonim ortaklığın haklı sebeple feshi
2019 MEHMET BERKAY NİZAMOĞLU 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim ortaklıklarda imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu
2019 OZAN ÇELİK TÜRK HUKUKUNDA ELEKTRONİK SATIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI
2019 HANDE ARICA Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Cayma Hakkı
2019 AHMET FURKAN ACAR Know-how sözleşmeleri
2018 CEREN EYUBOĞLU Halka açık anonim şirketlerde elektronik genel kurul toplantıları
2017 HALE AYDOĞMUŞ Ürün sorumluluk sigortasında teminatın kapsamı ve riziko
2011 ESRA KARAKAN 6762 sayılı TTK ve 6102 sayılı TTK ile karşılaştırmalı olarak uluslararası karma taşıma sözleşmelerine göre taşıyıcının ziya ve/veya hasardan doğan sorumluluğu