Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Metin AYIŞIĞI

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi | Vekil Dekan

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Sultan Vahdeddin ve İktidar

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. “Manisa ve Çevresinde Yunan Zulmü ve Kuvâ-yı Milliye”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Millî Mücadele’de Alaşehir Kongresi ve İç Ege Bölgesi Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 3. “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Rum ve Bulgar Kiliseleri Arasındaki Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: II. Uluslar arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. ”“Batı Trakya’dan Göçe Zorlanan Soydaşlarımızın Maruz Kaldığı İnsan Hakları İhlalleri””

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Halk Kültüründe Göç: Uluslararası Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. “Millî Mücadele’xxde Develi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Bütün Yönleriyle DEVELİ Bilgi Şöleni,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Yemen Islahı Hakkında Siverek Mebusu Nureddin Bey’in Meclis-i Meb’usana Verdiği Kanun Lâyihası 19 Şubat 1326 – (4 Mart 1911),

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: CIEPO, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi, Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. “1950-1955 Arası Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (İstanbul Basınına Göre”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Birinci Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. MÜTAREKE DÖNEMİ DOĞU TRAKYA'DA YUNAN MEZALİMİ ÜZERİNE BAZI BELGELER

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: RODOS'DAN SÜLEYMANPAŞA'YA TEKİRDAĞ ULUSLARARASI SEMPOZYUM,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. “Bir Askerî Mahkeme : İstanbul I. Divân-ı Harb-i Örfisi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: VII. Askeri Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 10. “Mütareke Dönemi Batı Trakya Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: 10. Millî Türkoloji Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Milli Mücadele de İstihbarat Mühimmat Sevkiyatı ve Kocaeli

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. “Kurtuluş Savaşı Sırasında Bazı Amerikan Yardım Heyetlerinin Kafkasya Bölgesindeki Faaliyetleri”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Sekizinci Askeri Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 13. “Amerikan Yardım Heyetlerinin Elazığ ve Çevresindeki Faaliyetleri”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Harput Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 14. II. Dünya Savaşı Yıllarında İhtikâr ve Hayat Pahalılığı İle Mücadele””

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası İkinci İktisat Tarihi Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. “Tehcir, Soykırım Anlamı Taşır mı ?”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Belgelerin Işığında Ermeni Meselesi” Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 16. “Ermeni Tehciri Konusunda Yeni Perspektifler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Türkiye’xxnin Ermeni Meselesi Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası T.C. Sempozyumu,

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: “Küreselleşme, Çelişkiler ve Atatürkçülük”,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. “Batı Trakya Türklerine Yönelik İnsan Hakları İhlalleri ve Kimlik Sorunu”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Balkan Savaş Öncesi Hazırlanan Seferberlik Planları Meselesi

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: III. Uluslar arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Balkanlar daki Gayr i Müslim Milletlerin Kendi Dillerinde İbadet ve Eğitim Görmeleri Hususu ve Ulahlar

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. ”Balkan Savaşları Sırasında Osmanlı Hilal-i Cemiyeti’nin Kurduğu Hastaneler ve Kolera ile Mücadele”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. “İkinci Dünya Savaşı Başlarında İstanbul’da İhtikâr Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Altıncı Askerî Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 23. “Traditions about Marriage Weddings of West Thracian Turks”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: The forth Geography Conference, “Regional Development and Policy”,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. “Ayvalık’ın İşgali ve İlk Kurşun”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: I. Balıkesir Sempozyumu ( Sosyal, Kültürel ve Ekonomik),

  Ulusal Tam metin bildiri
 25. “Kurtuluş Savaşı Sırasında Karadeniz Bölgesindeki Rum Çetelerinin İngilizlerle olan İlişkilerine Dair Bazı Belgeler.”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: İlkadım Belediyesi, II. “Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler” Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 26. “Mütareke Döneminde İstanbul Hükümetleri ile Kuvâ-yı Milliye Arasındaki Münasebetler (14 Ekim 1918-16 Ekim 1920) ”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: I. Tarih Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 27. “A View to Turk-Bulgar Relations During Atatürk’s Period”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: International Conference, Education Science, Economics and Technologies in the Global World,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 28. The Question of Ahmet İzzet Pasha s Candidacy for Albanian Throne Mareşal Ahmet İzzet Paşa nın Arnavutluk Tahtına Adaylığı Meselesi

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: 5. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 29. “Sakarya Zaferi’nin İstanbul’daki Yansımaları”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 30. “Ezanın Yeniden Arapça Okunması ve Basındaki Yankıları”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 31. ”Sakarya Zaferi ve Topyekûn Seferberlik”,

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Sakarya Meydan Savaşı ve Haymana Uluslararası Sempozyumu,,

  Uluslararası Özet bildiri
 32. “Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: I. İlkadım’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 33. “Erdek ve Millî Kuvvetlerin Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki Önemi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 34. “Millî Mücadele ve Sultan Vahdeddin”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti, Uluslararası Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 35. “30 Ağustos Zaferi’nin Üsküdar’daki Yansımaları”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası VI ncı Üsküdar Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 36. “Mütareke Döneminde Harbiye Nezareti ile Kuvâ-yı Milliye Arasındaki İlişkilere Dair Bazı Belgeler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Kuvâ-yı Milliye’nin 90. yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 37. “Mütareke Başlangıcında Karadeniz Bölgesi’xxndeki Rum Tahriklerine Karşı İstanbul Hükümeti’xxnin Aldığı Önlemler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Millî Mücadelede Giresun Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 38. “Milli Mücadele’de Edremit Üzerine Bazı Belgeler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 39. “Osmanlı’xxnın Son Vilayeti : Yemen”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası XIII. Türk Tarih Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. Sultan Vahdeddin ve İktidar

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Rum ve Bulgar Kiliseleri Arasındaki Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: II. Uluslar arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. ”“Batı Trakya’dan Göçe Zorlanan Soydaşlarımızın Maruz Kaldığı İnsan Hakları İhlalleri””

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Halk Kültüründe Göç: Uluslararası Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Yemen Islahı Hakkında Siverek Mebusu Nureddin Bey’in Meclis-i Meb’usana Verdiği Kanun Lâyihası 19 Şubat 1326 – (4 Mart 1911),

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: CIEPO, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi, Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. “1950-1955 Arası Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (İstanbul Basınına Göre”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Birinci Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. MÜTAREKE DÖNEMİ DOĞU TRAKYA'DA YUNAN MEZALİMİ ÜZERİNE BAZI BELGELER

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: RODOS'DAN SÜLEYMANPAŞA'YA TEKİRDAĞ ULUSLARARASI SEMPOZYUM,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Milli Mücadele de İstihbarat Mühimmat Sevkiyatı ve Kocaeli

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. II. Dünya Savaşı Yıllarında İhtikâr ve Hayat Pahalılığı İle Mücadele””

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası İkinci İktisat Tarihi Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası T.C. Sempozyumu,

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: “Küreselleşme, Çelişkiler ve Atatürkçülük”,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Balkan Savaş Öncesi Hazırlanan Seferberlik Planları Meselesi

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: III. Uluslar arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Balkanlar daki Gayr i Müslim Milletlerin Kendi Dillerinde İbadet ve Eğitim Görmeleri Hususu ve Ulahlar

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. ”Balkan Savaşları Sırasında Osmanlı Hilal-i Cemiyeti’nin Kurduğu Hastaneler ve Kolera ile Mücadele”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. “Traditions about Marriage Weddings of West Thracian Turks”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: The forth Geography Conference, “Regional Development and Policy”,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. “A View to Turk-Bulgar Relations During Atatürk’s Period”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: International Conference, Education Science, Economics and Technologies in the Global World,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. The Question of Ahmet İzzet Pasha s Candidacy for Albanian Throne Mareşal Ahmet İzzet Paşa nın Arnavutluk Tahtına Adaylığı Meselesi

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: 5. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. ”Sakarya Zaferi ve Topyekûn Seferberlik”,

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Sakarya Meydan Savaşı ve Haymana Uluslararası Sempozyumu,,

  Uluslararası Özet bildiri
 17. “Erdek ve Millî Kuvvetlerin Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki Önemi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. “Millî Mücadele ve Sultan Vahdeddin”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti, Uluslararası Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. “30 Ağustos Zaferi’nin Üsküdar’daki Yansımaları”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası VI ncı Üsküdar Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. “Mütareke Döneminde Harbiye Nezareti ile Kuvâ-yı Milliye Arasındaki İlişkilere Dair Bazı Belgeler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Kuvâ-yı Milliye’nin 90. yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. “Milli Mücadele’de Edremit Üzerine Bazı Belgeler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. “Osmanlı’xxnın Son Vilayeti : Yemen”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası XIII. Türk Tarih Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. “Manisa ve Çevresinde Yunan Zulmü ve Kuvâ-yı Milliye”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Millî Mücadele’de Alaşehir Kongresi ve İç Ege Bölgesi Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 2. “Millî Mücadele’xxde Develi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Bütün Yönleriyle DEVELİ Bilgi Şöleni,

  Ulusal Tam metin bildiri
 3. “Bir Askerî Mahkeme : İstanbul I. Divân-ı Harb-i Örfisi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: VII. Askeri Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 4. “Mütareke Dönemi Batı Trakya Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: 10. Millî Türkoloji Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 5. “Kurtuluş Savaşı Sırasında Bazı Amerikan Yardım Heyetlerinin Kafkasya Bölgesindeki Faaliyetleri”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Sekizinci Askeri Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. “Amerikan Yardım Heyetlerinin Elazığ ve Çevresindeki Faaliyetleri”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Harput Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 7. “Tehcir, Soykırım Anlamı Taşır mı ?”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Belgelerin Işığında Ermeni Meselesi” Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 8. “Ermeni Tehciri Konusunda Yeni Perspektifler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Türkiye’xxnin Ermeni Meselesi Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 9. “Batı Trakya Türklerine Yönelik İnsan Hakları İhlalleri ve Kimlik Sorunu”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 10. “İkinci Dünya Savaşı Başlarında İstanbul’da İhtikâr Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Altıncı Askerî Tarih Semineri,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. “Ayvalık’ın İşgali ve İlk Kurşun”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: I. Balıkesir Sempozyumu ( Sosyal, Kültürel ve Ekonomik),

  Ulusal Tam metin bildiri
 12. “Kurtuluş Savaşı Sırasında Karadeniz Bölgesindeki Rum Çetelerinin İngilizlerle olan İlişkilerine Dair Bazı Belgeler.”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: İlkadım Belediyesi, II. “Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler” Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 13. “Mütareke Döneminde İstanbul Hükümetleri ile Kuvâ-yı Milliye Arasındaki Münasebetler (14 Ekim 1918-16 Ekim 1920) ”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: I. Tarih Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 14. “Sakarya Zaferi’nin İstanbul’daki Yansımaları”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 15. “Ezanın Yeniden Arapça Okunması ve Basındaki Yankıları”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 16. “Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: I. İlkadım’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 17. “Mütareke Başlangıcında Karadeniz Bölgesi’xxndeki Rum Tahriklerine Karşı İstanbul Hükümeti’xxnin Aldığı Önlemler”

  AYIŞIĞI METİN , Yayın Yeri: Millî Mücadelede Giresun Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri