Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Metin AYIŞIĞI

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi | Vekil Dekan

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
2020-2021 Osmanlı Türkçesine Giriş Türkçe 3
2020-2021 Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Türkçe 2
2020-2021 Osmanlı Türkçesi Grameri Türkçe 3
2020-2021 Küresel Tarihi Coğrafya Türkçe 2
2020-2021 Endüstri Tarihi Türkçe 2
2020-2021 Batı Avrupa, Akdeniz ve İslam Uygarlıklarına Giriş Türkçe 3
2020-2021 Balkanlar Tarihi Türkçe 2
2019-2020 XX. YÜZYIL BALKAN DEVLETLERİ TARİHİ I Türkçe 2
2019-2020 TARİHTE YÖNTEM BİLİM Türkçe 2
2019-2020 T.C. SOSYO-EKONOMİ TARİHİ I Türkçe 1
2019-2020 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I Türkçe 2
2018-2019 xx. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi Türkçe 2
2018-2019 Türkiye’xxnin Sosyo Ekonomik Tarihi Türkçe 2
2018-2019 Tarihte Yöntem Bilim Türkçe 2
2018-2019 Miili Mücadele Tarihi Türkçe 2
2017-2018 XX. Yüz Yıl Balkan Devlet Trh Türkçe 2
2017-2018 Türkiye Sosyo-Ekonomi Trh Türkçe 2
2017-2018 Tarihte Yöntem Bilim Türkçe 2
2017-2018 Milli Mücadele Tarihi I Türkçe 2
2017-2018 II. Mesrut.Cumhur. Sosy.Kült.Deg. Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
2020-2021 Osmanlı Eğitim Tarihi Türkçe 3
2019-2020 Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Dönemi Entelektüel Tarih I Türkçe 3
2019-2020 Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri Türkçe 3
2018-2019 Türkiye’xxde Anayasa Hareketleri Türkçe 2
2018-2019 Milli Mücadele Dönemi Hükümetleri Türkçe 2
2017-2018 Türkiye’xxde Anayasa Hareketleri Türkçe 3
2017-2018 Milli Mücadele Hükümetleri Türkçe 3
2017-2018 Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye’xxye Gelen AmerikanHeyetleri Türkçe 1
2017-2018 Kurtuluş Savaşı Sırası’xxnda Türkiye’xxye Gelen Amerikan Heyetleri Türkçe 3
2017-2018 Geç Osman. Erken Cumhur. DönemiEntelektüel Tarihi Türkçe 3
2016-2017 Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye’xxye Gelen AmerikanHeyetleri Türkçe 1
2016-2017 Kurtuluş Savaşı Sırası’xxnda Türkiye’xxye Gelen Amerikan Heyetleri Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
2019-2020 Moderniteler Tarihi I Türkçe 3
2018-2019 Balkanlarda İhtilaflar, Azınlık ve Göç Sorunları Türkçe 2