Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Metin AYIŞIĞI

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi | Vekil Dekan

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA KOLERA İLE MÜCADELE

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları,

  Ulusal Hakemli EBSCOhost, SOBIAD Özgün Makale
 2. “Dünden Bugüne Batı Trakya Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YENİ TÜRKİYE,

  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 3. “18 Mart’ın Kahramanları: Seyid Onbaşı ve Cemal Çavuş”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YENİ TÜRKİYE,

  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 4. Millî Mücadele’xxde Balıkesir

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YAPI KREDİ,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 5. Millî Mücadele’de Ermeni Saldırılarına Karşı Develi (Kayseri) Direnişi

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YENİ TÜRKİYE,

  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 6. “Relations Between Governments Of Istanbul And Kûva-yı Milliye (National Forces) During The War Of Liberation”,

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YENİ TÜRKİYE,

  Uluslararası Hakemli SOSYA BİLİMLER Özgün Makale
 7. “Millî Mücadelede Bandırma”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi,

  Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 8. “Kuvâ-yı Milliye ve İstanbul Hükümetleri”, “The National Independence Army and İstanbul Goverments”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi,

  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 9. “Atatürk Dönemi Türk Bulgar İlişkilerine Bir Bakış”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: SAREM Stratejik Arastirmalar Dergisi,

  Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 10. Unutulan Soykırım : Batı Anadolu’xxda Yunan Mezalimi

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YENİ TÜRKİYE,

  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 11. “Osman Fuad Efendi (Trablusgarp Harbi ve Harpte Bir Osmanlı Şehzadesi)”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Tarih ve Medeniyet,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 12. “Ahmet İzzet Paşa (Feryadım) C.I”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türkiyat Mecmuası,

  Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 13. Milli Mücadelede Manisa

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Manisa Dergisi Sayı:1, Ekim. s.435,

  Ulusal Hakemli SOBIAD Özgün Makale
 14. “Son Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler (21 Ekim 1920 – 4 Kasım 1922 ”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: TOPLUMSAL TARİH,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 15. “Atatürk’ün En Büyük Eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 16. “Son Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler (21 Ekim 1920 – 4 Kasım 1922) ”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: TOPLUMSAL TARİH,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 17. “İngilizler Tarafından Müsadere Edilen Sultan Osman ve Reşadiye Zırhlıları”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: TARİH ve MEDENİYET,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 18. “II. İnönü ve Sakarya Zaferlerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 19. “Ahmet İzzet Paşa’nın Belgesel Eseri (Feryadım) C.II

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Nehir Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 20. ”Millî Mücadele’de İstanbul’dan Anadolu’ya Yapılan Silah Sevkiyatı ve İstihbarat Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: ATA DERGİSİ,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 21. “30 Ağustos Zaferi ve İstanbul’daki Yankıları”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Tarih ve Toplum Dergisi,

  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 1. BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA KOLERA İLE MÜCADELE

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları,

  Ulusal Hakemli EBSCOhost, SOBIAD Özgün Makale
 2. Millî Mücadele’xxde Balıkesir

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: YAPI KREDİ,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 3. “Millî Mücadelede Bandırma”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi,

  Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 4. “Atatürk Dönemi Türk Bulgar İlişkilerine Bir Bakış”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: SAREM Stratejik Arastirmalar Dergisi,

  Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 5. “Osman Fuad Efendi (Trablusgarp Harbi ve Harpte Bir Osmanlı Şehzadesi)”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Tarih ve Medeniyet,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 6. “Ahmet İzzet Paşa (Feryadım) C.I”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türkiyat Mecmuası,

  Ulusal Hakemli SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale
 7. Milli Mücadelede Manisa

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Manisa Dergisi Sayı:1, Ekim. s.435,

  Ulusal Hakemli SOBIAD Özgün Makale
 8. “Son Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler (21 Ekim 1920 – 4 Kasım 1922 ”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: TOPLUMSAL TARİH,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 9. “Atatürk’ün En Büyük Eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 10. “Son Osmanlı Hükümeti ile Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler (21 Ekim 1920 – 4 Kasım 1922) ”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: TOPLUMSAL TARİH,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 11. “İngilizler Tarafından Müsadere Edilen Sultan Osman ve Reşadiye Zırhlıları”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: TARİH ve MEDENİYET,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 12. “II. İnönü ve Sakarya Zaferlerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Tarih Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 13. “Ahmet İzzet Paşa’nın Belgesel Eseri (Feryadım) C.II

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: Nehir Dergisi,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
 14. ”Millî Mücadele’de İstanbul’dan Anadolu’ya Yapılan Silah Sevkiyatı ve İstihbarat Meselesi”

  AYIŞIĞI METİN, Yayın Yeri: ATA DERGİSİ,

  Ulusal Hakemsiz Özgün Makale