Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Metin AYIŞIĞI

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi | Vekil Dekan

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Üyelikler

 • Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Başkan 2016 - 2017
 • Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Danışman 2015
 • Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) Danışman 2014
 • Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar DergisiStudies of the Ottoman Domain Danışman 2012 - 2017
 • The Historian's View (HV), Uluslararası Tarih Tetkikleri Dergisi Danışman 2012
 • http://www.turkish-history.com/authors2_theturks.asp Üye 2010 -
 • CIEPO International Committee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studies Üye 2010 -
 • http://www.turkishforum.com/ tr/ Üye 2010 -
 • Turkish Studies Üye 2009 -
 • ATAD Akademik Tarih Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyesi Üye 2009 -
 • H ? Turk, Michigan State University. www. msu. Edu Üye 2000 -