Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

Metin AYIŞIĞI

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi | Vekil Dekan

Tarih Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 HASRET İPEK İLÇİN Balkan Savaşları Sırasında İstanbul'a Gelen Balkan Muhacirlerinin Yaşadığı Sorunlar
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 ABDURRAHMAN GÜLMEZ Erzurum mülkî idâdîsi
2019 ESMA BARIÇ Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin Kürtleri Osmanlı Devleti'nden ayırma faaliyetleri
2019 SALİH KALKAN II. Abdülhamit Dönemi işçi ve işçi hareketleri
2018 OMED NASIH SHARIF SHARIF Halepçe'ye yapılan kimyasal saldırıda İran'ın rolü (1988)
2018 SORAN OMER KHDIR Kuzey Irak Kürtleri ile Irak hükümetlerinin ilişkileri (1958-1975)
2018 SEDAT YILDIRIM Çok partili döneme geçişte demokratikleşme çabaları
2018 ÖZLEM DOĞANCIK Demokrat Parti Dönemi'nde İstanbul'da sosyo-kültürel değişim
2017 HASRET İPEK İLÇİN II. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da hayat pahalılığı ve ihtikâr sorunları
2010 CELAL ÖNEY II. Abdülhamid Döneminde Anadolu'da meydana gelen Ermeni isyanlarında Amerikan misyoner okullarının rolü
2009 AYSUN GÜLTEKİN Milli Mücadele Dönemi'nde Hindistan Müslümanları ile Ankara hükümetleri arasındaki münasebetler (1918-1924)
2009 UFUK KARAKUŞ Milli Mücadele'de Edremit
2009 YELDA TUTAR 1961 Yassıada Duruşmalarının İstanbul basınına yansımaları
2007 BİRNUR ERTEKİN 1995-2005 yılları arasında Türkiye-Ermenistan ilişkileri
2006 SELMA TUZKAYA Harf inkılabı ve Balıkesir basınına yansımaları
2006 DENİZ GÜNER 1930-1933 yılları arasında Türkiye'deki irticai faaliyetler ve basındaki yansımaları
2002 HAKAN KARABURÇAK Milli Mücadele`de İvrindi