Prof. Dr. Mine M. AFACAN FINDIKLI

Mine M. AFACAN FINDIKLI

Prof. Dr.

İşletme (Türkçe) | Bölüm Başkanı

İşletme (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Örgüt Kültürünün Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi

  FINDIKLI, PINAR , Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 2. An mı Anlam mı

  ERKUŞ, FINDIKLI , Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 3. The Mediating Effect of Job Satisfaction On The Relation Between Organizational Justice Perception And Intention To Leave

  BAYARÇELİK EBRU BEYZA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 12th International Strategic Management Conference, ISMC,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. The Relation Between Market Orientation and Organızatıonal Innovation The Role of The SHR Practices

  FINDIKLI, YOZGAT, ROFCANIN , Yayın Yeri: 11th International Conference On Knowledge, Economy and mangement,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Serial Mediation Model of Leader Member Interactions in Work Values and Job Satisfaction

  YAY MERAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ALİ MERTCAN KÖSE , Yayın Yeri: Y-BIS Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Metal Sektöründe Sendikal Faaliyetlerin 1990-2002 Ve 2003-2017 Dönemleri Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

  ULUDAĞ Uğur,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: ASOS, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 7. Organizations feat. Social Entrepreneurs: An ‘Engagement Model’ Suggestion for Social Well-Being

  ACAR ERDUR DUYGU,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 26th EBES CONFERENCE,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. İş Yaşamında Mutluluk Psikolojik Sermaye Ve İş Çevresinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

  ERKUŞ, FINDIKLI , Yayın Yeri: 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 9. I yi Askerlerden İyi Oyunculara Örgütsel Vatandas Lık Davranıs I İçin 1980 2010 Yılları Arası Bir Yazın Taraması Ve Aras Tırma Metodolojisine Yönelik Bir Öneri

  ROFCANIN, ŞEN, BERBER. FINDIKLI , Yayın Yeri: 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 10. Exploring the outcomes of electronic human resource management E HRM

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,BAYARÇELİK EBRU BEYZA , Yayın Yeri: 11 th International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Psikolojik Sermaye ile Mesleki ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkiler Meslek Yaşamı Projesinin Aracılık Etkisi

  ERKUŞ, FINDIKLI , Yayın Yeri: 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 12. The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Entreprise Insurance Companies In Turkey

  Celep Murat,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 13th International Conference On Knowledge, Economy and Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Bilişsel İş Şekillendirme: Mekanizmaları ve Sınır Koşullarını Araştıran Haftalık Bir Günlük Çalışması

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ROFCANIN YASİN , Yayın Yeri: 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Pandemiyle Giderek Dijitalleşen Sağlık Hizmetleri ve Veri kalitesinin Önemi

  YURTSEVEN FATMA MELTEM, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 15. Effect of Task Conflict on Co Worker Trust Information Acquisition Job Satisfaction and Intention to Leave

  YOZGAT UĞUR,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,DEMİRBAĞ ORKUN,SAVAŞ AHMET TUĞRUL , Yayın Yeri: Seventh Annual General Business Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Çalışanların İş Yaşam Dengesinin İş Yaşamındaki Mutlulukları Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri

  ERKUŞ, ÇÖPOĞLU, FINDIKLI , Yayın Yeri: 1. Örgütsel Davranış Kongresi-SAU,

  Ulusal Özet bildiri
 17. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-HV5)’in EFQM Mükemmellik Modeli ile Karşılaştırılmasına Yönelik Durum Çalışması

  YURTSEVEN FATMA MELTEM,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: Uluslararası Sağlıkta Akreditasyon Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 18. Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices SHRPs

  FINDIKLI, YOZGAT, ROFCANIN , Yayın Yeri: 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Unpacking the Effects of Reduced Load Work Arrangements via Perceived Job Autonomy & Overall Justice

  Mughal FAROOQ, BAL MATTHİJS, ROFCANIN YASİN, SWART JOANİ, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: Academy of Management,

  Uluslararası Özet bildiri
 20. Impact of Task Conflict on Job Satisfaction Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits

  DEMİRBAĞ ORKUN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR , Yayın Yeri: Eighth Annual General Business Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Does Family Supportive Organizational Perception (FSOP) Have A Moderator Role On The Relationship Between Work Family Conflict And Counterproductive Work Behavior

  GÖZDE MORGÜL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management: Leadership, Innovation, Media and Communication,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. The Mediating Role Of Solidarity Between Resource Dependence And Innovation Performance

  PINAR SEVCAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ATAMAN BERK GÖKSEL , Yayın Yeri: 14.INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 23. Resource Dependence Theory, Firm Performance And Producers-Suppliers Relationships

  ZEHİR CEMAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ÇELTEKLİGİL KUDRET , Yayın Yeri: 14th International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction job stress and intention to leave

  KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 5th World Conference on Business, Economics and Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Karanlık Liderlik Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

  OKAN GÖZDE,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,AFACAN Ceyda , Yayın Yeri: 26. Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 26. Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment

  FINDIKLI, GÜLDEN, SEMERCİÖZ , Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences (ICSS),

  Uluslararası Özet bildiri
 27. Otomotiv Sektöründe Kadın Yönetici Olmak

  USTABAŞ AYFER, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: Giresun Üniversitesi 1. Kadın Sempozyumu,

  Ulusal Özet bildiri
 28. Zaman yönetimi ile iş performansı ilişkinde sanal aylaklığın aracılık etkisi Sağlık sektöründe bir araştırma

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,TATAR ŞAHİKA BURÇİN , Yayın Yeri: 3. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 29. Psikolojik sözleşme ve önemi duygusal emek psikolojik sözleşme ihlali ve iş performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ERKUŞ AHMET , Yayın Yeri: 3. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 30. Paylaşılan Vizyon Ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Örgütsel Öğrenme Engelleri Üzerine Etkileri Deniz Taşımacılığı Yapan Bir Örgütte Bir Pilot Araştırma

  FINDIKLI, PINAR , Yayın Yeri: 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 31. Kişiye Özgü Anlaşmalar ve Çalışan Performansı Pozitif Duyguların Aracı Rolü

  Yasin Rofcanin,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 2. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 32. THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR , Yayın Yeri: TCSSE International Conference of Social Science and Education,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 33. Örgütsel fanatiklik ölçeği (öfö): çalışanların algısı üzerine bir ölçek geliştirme çalışması

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR , Yayın Yeri: 6. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 34. Kariyer Yönetimi Kapsamında Eğitim Ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algıların Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri

  HEDİYE BAHAR KAHRAMAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 5. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 35. Çalışanların algıladıkları stres düzeyinin tükenmişlik hissini etkilemesinde iş anlamının aracı etkisi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,AFACAN CEYDA , Yayın Yeri: 4. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 36. “The Mediating Roles of Solidarity and Intellectual Capital on the Relationship between Resource Dependency Sub-dimensions and Innovation Performance

  PINAR SEVCAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KÖSE ALİ MERTCAN , Yayın Yeri: ”, 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul Congress Center,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 37. A Qualitative Analysis Of Charismatic Leadership İn Creative Teams The Case Of Turkish TV Series Directors

  Fındıklı Mine Afacan, Yozgat Uğur , Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM),

  Uluslararası Tam metin bildiri
 38. Örgüt İklimi ve Örgütsel Özdeşleşmenin, Örgütsel Fanatiklik Üzerindeki Etkisi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ERKUŞ AHMET,BAĞCI İ SELÇUK , Yayın Yeri: 7. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 39. SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK ALGININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KUŞAKLAR VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KARŞILAŞTIRMASI

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ERDEM BEGÜM , Yayın Yeri: 18 Uluslararası İşletmecilik Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 40. Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Kuşaklar Ve Demografik Özellikler Karşılaştırması

  BEGÜM ERDEM,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 41. Digital HR: A study on how game-based assessments can attract more talent and its applications

  Uğur Gürbüz,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ÖZDEMİR ŞEBNEM , Yayın Yeri: 9th World of Conference on Business, Economics and Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 42. Linking Autocratic Leadership to Organisational Fanaticism: Exploring the Mechanisms and Boundary Conditions

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ROFCANIN YASİN , Yayın Yeri: 8th International Conference of Work and Family,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 43. The Relationship between Internal Branding and Organizational Citizenship Behaviour The Mediating Role of Person Organization Fit

  Özçelik Gaye, Fındıklı Mine Afacan , Yayın Yeri: 10. International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. The Mediating Effect of Job Satisfaction On The Relation Between Organizational Justice Perception And Intention To Leave

  BAYARÇELİK EBRU BEYZA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 12th International Strategic Management Conference, ISMC,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. The Relation Between Market Orientation and Organızatıonal Innovation The Role of The SHR Practices

  FINDIKLI, YOZGAT, ROFCANIN , Yayın Yeri: 11th International Conference On Knowledge, Economy and mangement,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Serial Mediation Model of Leader Member Interactions in Work Values and Job Satisfaction

  YAY MERAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ALİ MERTCAN KÖSE , Yayın Yeri: Y-BIS Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Metal Sektöründe Sendikal Faaliyetlerin 1990-2002 Ve 2003-2017 Dönemleri Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

  ULUDAĞ Uğur,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: ASOS, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. Organizations feat. Social Entrepreneurs: An ‘Engagement Model’ Suggestion for Social Well-Being

  ACAR ERDUR DUYGU,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 26th EBES CONFERENCE,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. Exploring the outcomes of electronic human resource management E HRM

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,BAYARÇELİK EBRU BEYZA , Yayın Yeri: 11 th International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Entreprise Insurance Companies In Turkey

  Celep Murat,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 13th International Conference On Knowledge, Economy and Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Pandemiyle Giderek Dijitalleşen Sağlık Hizmetleri ve Veri kalitesinin Önemi

  YURTSEVEN FATMA MELTEM, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 9. Effect of Task Conflict on Co Worker Trust Information Acquisition Job Satisfaction and Intention to Leave

  YOZGAT UĞUR,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,DEMİRBAĞ ORKUN,SAVAŞ AHMET TUĞRUL , Yayın Yeri: Seventh Annual General Business Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-HV5)’in EFQM Mükemmellik Modeli ile Karşılaştırılmasına Yönelik Durum Çalışması

  YURTSEVEN FATMA MELTEM,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: Uluslararası Sağlıkta Akreditasyon Kongresi,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices SHRPs

  FINDIKLI, YOZGAT, ROFCANIN , Yayın Yeri: 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Unpacking the Effects of Reduced Load Work Arrangements via Perceived Job Autonomy & Overall Justice

  Mughal FAROOQ, BAL MATTHİJS, ROFCANIN YASİN, SWART JOANİ, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: Academy of Management,

  Uluslararası Özet bildiri
 13. Impact of Task Conflict on Job Satisfaction Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits

  DEMİRBAĞ ORKUN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR , Yayın Yeri: Eighth Annual General Business Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. Does Family Supportive Organizational Perception (FSOP) Have A Moderator Role On The Relationship Between Work Family Conflict And Counterproductive Work Behavior

  GÖZDE MORGÜL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management: Leadership, Innovation, Media and Communication,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. The Mediating Role Of Solidarity Between Resource Dependence And Innovation Performance

  PINAR SEVCAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ATAMAN BERK GÖKSEL , Yayın Yeri: 14.INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Resource Dependence Theory, Firm Performance And Producers-Suppliers Relationships

  ZEHİR CEMAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ÇELTEKLİGİL KUDRET , Yayın Yeri: 14th International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction job stress and intention to leave

  KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 5th World Conference on Business, Economics and Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment

  FINDIKLI, GÜLDEN, SEMERCİÖZ , Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences (ICSS),

  Uluslararası Özet bildiri
 19. THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR , Yayın Yeri: TCSSE International Conference of Social Science and Education,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. “The Mediating Roles of Solidarity and Intellectual Capital on the Relationship between Resource Dependency Sub-dimensions and Innovation Performance

  PINAR SEVCAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KÖSE ALİ MERTCAN , Yayın Yeri: ”, 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul Congress Center,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. A Qualitative Analysis Of Charismatic Leadership İn Creative Teams The Case Of Turkish TV Series Directors

  Fındıklı Mine Afacan, Yozgat Uğur , Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM),

  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK ALGININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KUŞAKLAR VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KARŞILAŞTIRMASI

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ERDEM BEGÜM , Yayın Yeri: 18 Uluslararası İşletmecilik Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 23. Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Kuşaklar Ve Demografik Özellikler Karşılaştırması

  BEGÜM ERDEM,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. Digital HR: A study on how game-based assessments can attract more talent and its applications

  Uğur Gürbüz,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ÖZDEMİR ŞEBNEM , Yayın Yeri: 9th World of Conference on Business, Economics and Management,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Linking Autocratic Leadership to Organisational Fanaticism: Exploring the Mechanisms and Boundary Conditions

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ROFCANIN YASİN , Yayın Yeri: 8th International Conference of Work and Family,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 26. The Relationship between Internal Branding and Organizational Citizenship Behaviour The Mediating Role of Person Organization Fit

  Özçelik Gaye, Fındıklı Mine Afacan , Yayın Yeri: 10. International Strategic Management Conference,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 1. Örgüt Kültürünün Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi

  FINDIKLI, PINAR , Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 2. An mı Anlam mı

  ERKUŞ, FINDIKLI , Yayın Yeri: 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 3. İş Yaşamında Mutluluk Psikolojik Sermaye Ve İş Çevresinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

  ERKUŞ, FINDIKLI , Yayın Yeri: 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 4. I yi Askerlerden İyi Oyunculara Örgütsel Vatandas Lık Davranıs I İçin 1980 2010 Yılları Arası Bir Yazın Taraması Ve Aras Tırma Metodolojisine Yönelik Bir Öneri

  ROFCANIN, ŞEN, BERBER. FINDIKLI , Yayın Yeri: 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 5. Psikolojik Sermaye ile Mesleki ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkiler Meslek Yaşamı Projesinin Aracılık Etkisi

  ERKUŞ, FINDIKLI , Yayın Yeri: 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 6. Bilişsel İş Şekillendirme: Mekanizmaları ve Sınır Koşullarını Araştıran Haftalık Bir Günlük Çalışması

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ROFCANIN YASİN , Yayın Yeri: 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Çalışanların İş Yaşam Dengesinin İş Yaşamındaki Mutlulukları Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri

  ERKUŞ, ÇÖPOĞLU, FINDIKLI , Yayın Yeri: 1. Örgütsel Davranış Kongresi-SAU,

  Ulusal Özet bildiri
 8. Karanlık Liderlik Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

  OKAN GÖZDE,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,AFACAN Ceyda , Yayın Yeri: 26. Yönetim Organizasyon Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 9. Otomotiv Sektöründe Kadın Yönetici Olmak

  USTABAŞ AYFER, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: Giresun Üniversitesi 1. Kadın Sempozyumu,

  Ulusal Özet bildiri
 10. Zaman yönetimi ile iş performansı ilişkinde sanal aylaklığın aracılık etkisi Sağlık sektöründe bir araştırma

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,TATAR ŞAHİKA BURÇİN , Yayın Yeri: 3. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Psikolojik sözleşme ve önemi duygusal emek psikolojik sözleşme ihlali ve iş performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ERKUŞ AHMET , Yayın Yeri: 3. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Paylaşılan Vizyon Ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Örgütsel Öğrenme Engelleri Üzerine Etkileri Deniz Taşımacılığı Yapan Bir Örgütte Bir Pilot Araştırma

  FINDIKLI, PINAR , Yayın Yeri: 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 13. Kişiye Özgü Anlaşmalar ve Çalışan Performansı Pozitif Duyguların Aracı Rolü

  Yasin Rofcanin,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 2. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 14. Örgütsel fanatiklik ölçeği (öfö): çalışanların algısı üzerine bir ölçek geliştirme çalışması

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR , Yayın Yeri: 6. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Kariyer Yönetimi Kapsamında Eğitim Ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algıların Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri

  HEDİYE BAHAR KAHRAMAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES , Yayın Yeri: 5. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Çalışanların algıladıkları stres düzeyinin tükenmişlik hissini etkilemesinde iş anlamının aracı etkisi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,AFACAN CEYDA , Yayın Yeri: 4. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Örgüt İklimi ve Örgütsel Özdeşleşmenin, Örgütsel Fanatiklik Üzerindeki Etkisi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,ERKUŞ AHMET,BAĞCI İ SELÇUK , Yayın Yeri: 7. Örgütsel Davranış Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri