Prof. Dr. Mine M. AFACAN FINDIKLI

Mine M. AFACAN FINDIKLI

Prof. Dr.

İşletme (Türkçe) | Bölüm Başkanı

İşletme (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Digital HR: A study on how game-based assessments can attract talents

  Uğur Gürbüz, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ÖZDEMİR ŞEBNEM, Yayın Yeri: International Journal of New Trends in Social Sciences (IJ-SS),

  Uluslararası Hakemli ASOS INDEX, Crossref, Google Scholar Özgün Makale
 2. Work Family Conflict And Counterproductive Work Behavior: Family Supportive Organizational Perception As A Moderator

  MORGÜL GÖZDE, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Journal of Strategic Management,

  Uluslararası Hakemli ASOS INDEX, Cabell's Dİrectory Özgün Makale
 3. Steel Companies in a Turmoil of “Trade Wars”: A View from Turkey

  GÖZKAMAN ARMAĞAN,USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Ulusal Hakemli CROSSREF Özgün Makale
 4. İŞ DEĞERLERİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARDIŞIK ARACILIK MODELİ

  YAY MERAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ASOS Index Özgün Makale
 5. Employment of disadvantaged groups in OECD countries: A comparative study with MDS analysis

  BEYHAN ACAR ASLI,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Research in Business Social Science,

  Uluslararası Hakemli ASOS Index Özgün Makale
 6. A Conceptual Model Proposal for Co-Creation of Social Value:Insights from Social Entrepreneurs

  ACAR ERDUR DUYGU,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 7. Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Reklamlarının Özel Sağlık Kurumlarına olan Etkileri

  GÜNEY MELİH,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Ekonometri, İstatistik, ve Amprik Ekonomi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ECONLİT CROSSREF Özgün Makale
 8. KARANLIK LİDERLİK ÖLÇEĞİ: ÇALIŞANLARIN ALGISI ÜZERİNE BİR ÖLÇEKLENDİRME ÇALIŞMASI

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,Okan Gözde,SIĞRI ÜNSAL, Yayın Yeri: Nitel Araştırmalar dergisi,

  Uluslararası Hakemli Alan indeks Özgün Makale
 9. Human resource differentiation: A theoretical paper integrating co-workers’xx perspective and context

  ROFCANIN YASİN,BERBER AYKUT,MARESCAUX ELISE,BAL MATTHIJS P,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Human Resource Management Journal,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
 10. KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  HEDİYE BAHAR KAHRAMAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 11. The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Enterprise Insurance In Turkey

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,CELEP Murat, Yayın Yeri: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, EBSCO, ASOS Index Özgün Makale
 12. İŞVEREN MARKA YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: İSTANBUL’DA HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

  NAYIR Büşra,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Econlint, DOAJ, ULAKBİM Özgün Makale
 13. Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar

  USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 14. İŞ TATMİNİN, ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİKİŞKİSİNDE ARACILIK ROLÜ

  BAYARÇELİK EBRU BEYZA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Dergipark Özgün Makale
 15. WORK MEANING CONCEPT AND A TRANSLATION SCALE ANALYSIS OF VALIDITY AND RELIABILITY IN TURKISH VERSION

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN Ceyda, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ProQuest Özgün Makale
 16. SAGLIK ÇALISANLARINDA MOBBING ALGISININ IS TATMINI ÜZERINDEKI ETKISI: KAMU HASTA

  Gökdemir Duygu,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: The Journal of Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli OAJİ,SOBİAD,CiteFactor, ResearchBible Özgün Makale
 17. EFFECT OF TASK CONFLICT ON CO WORKER TRUST INFORMATION ACQUISITION JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE

  YOZGAT UĞUR,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,DEMİRBAĞ ORKUN,SAVAŞ AHMET TUĞRUL, Yayın Yeri: JOURNAL OF ORGANIZATIONALCULTURE, COMMUNICATIONS AND CONFLICT,

  Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale
 18. Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
 19. The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction, job stress and intention to leave

  KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues,

  Uluslararası Hakemli DRJI, RootIndexing, PBN,Crossref.... Özgün Makale
 20. Impact of Task conflict on Job Satisfaction: Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits

  DEMİRBAĞ ORKUN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR, Yayın Yeri: Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict,

  Uluslararası Hakemli .. Özgün Makale
 21. ALGILANAN LIDER DESTEGI ILE IS-AILE ÇATISMASI ILISKISINDE KENDINI ISLETMEDEN HISSETMENIN DÜZENLEYICI ETKISI: TURIZM SEKTÖRÜ ÖRNEGI

  TURUNÇ ÖMER, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Kafkas İİBF Dergisi,

  Ulusal Hakemli ProQuest, EBSCOHost,Google Scholar, Index Copernicus, AsosIndex, Arastırmax Özgün Makale
 22. Exploring the consequences of work engagement the role of relational resources and team work performance

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 23. Sürdürülebilirlik Bakış Açısıyla Bir Sosyoloji Kitabının Değerlendirilmesi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Dergipark Kitap Kritiği
 24. THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR, Yayın Yeri: Canadian International Journal of Social Science and Education,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 25. A STUDY ON MEDIATOR EFFECT OF THE REVERSE LOGISTICS ACTIVITIES ON PERFORMANCE

  ERTAN GÜNDÜZ,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: The Journal of American Academy of Business, Cambridge,

  Uluslararası Hakemli Cabell’s, Ulrich’s and Proquest’s (ABI/ Inform) Directories Özgün Makale
 26. Örgüt Kültürü Algısı Ve Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, PINAR RECEP İBRAHİM, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EconLit ,EBSCO, ULAKBİM,ASOS, DOAJ, Index Copernicus, DergiPark Özgün Makale
 27. ALGILANAN LİDER DESTEĞİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEMENİN ARACILIK ROLÜ: İSTANBUL’DA KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi,

  Ulusal Hakemli ULAKBİM, ASOS, EBSCOHOST,ARAŞTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi Özgün Makale
 28. THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKET ORIENTATION ANDORGANIZATIONAL INNOVATION THE ROLE OF THE SHR PRACTICES

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,Yasin ROFCANİN,YOZGAT UĞUR, Yayın Yeri: BEYDER/ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi-The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus,Asos, EbscoHost, Aratırmax, Akademik Dizin Özgün Makale
 29. Relations with stakeholders ın Turkey The sample of ISE 50 INDEX

  ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Corporate Governance - The İnternational Journal Of Business in Society,

  Uluslararası Hakemli ABI/INFORM Complete/ ABI/INFORM Global/ ABI/INFORM Professional Advanced,ProQuest,EBSCO, INSPEC,SCOPUS Özgün Makale
 30. Psikolojik Sermayenin İş Tatmini İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

  ERKUŞ AHMET, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Arastirmax,EconPapers-RePEc,EBSCO,IndexCopernicus,International Abstracts in Operations Research,Ulrich's Periodicals Directory,TUBITAK/Social Sciences Database Özgün Makale
 31. Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, SEMERCİÖZ FATİH, GÜLDEN ADEM, Yayın Yeri: International Journal Of Business and Management Studies,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, ECONList, ProQuest,ESBCOHOST,ULRICH Periodical Directories,CABELL Publishing,Genamic, Asos, DUAJ,Scopus, Index Copernuz, Ulakbim Özgün Makale
 32. İMKB 50 de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT, Yayın Yeri: T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 1. Digital HR: A study on how game-based assessments can attract talents

  Uğur Gürbüz, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ÖZDEMİR ŞEBNEM, Yayın Yeri: International Journal of New Trends in Social Sciences (IJ-SS),

  Uluslararası Hakemli ASOS INDEX, Crossref, Google Scholar Özgün Makale
 2. Work Family Conflict And Counterproductive Work Behavior: Family Supportive Organizational Perception As A Moderator

  MORGÜL GÖZDE, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Journal of Strategic Management,

  Uluslararası Hakemli ASOS INDEX, Cabell's Dİrectory Özgün Makale
 3. İŞ DEĞERLERİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARDIŞIK ARACILIK MODELİ

  YAY MERAL,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ASOS Index Özgün Makale
 4. Employment of disadvantaged groups in OECD countries: A comparative study with MDS analysis

  BEYHAN ACAR ASLI,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Research in Business Social Science,

  Uluslararası Hakemli ASOS Index Özgün Makale
 5. A Conceptual Model Proposal for Co-Creation of Social Value:Insights from Social Entrepreneurs

  ACAR ERDUR DUYGU,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 6. Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Reklamlarının Özel Sağlık Kurumlarına olan Etkileri

  GÜNEY MELİH,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Ekonometri, İstatistik, ve Amprik Ekonomi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ECONLİT CROSSREF Özgün Makale
 7. KARANLIK LİDERLİK ÖLÇEĞİ: ÇALIŞANLARIN ALGISI ÜZERİNE BİR ÖLÇEKLENDİRME ÇALIŞMASI

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,Okan Gözde,SIĞRI ÜNSAL, Yayın Yeri: Nitel Araştırmalar dergisi,

  Uluslararası Hakemli Alan indeks Özgün Makale
 8. Human resource differentiation: A theoretical paper integrating co-workers’xx perspective and context

  ROFCANIN YASİN,BERBER AYKUT,MARESCAUX ELISE,BAL MATTHIJS P,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Human Resource Management Journal,

  Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
 9. KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  HEDİYE BAHAR KAHRAMAN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 10. The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Enterprise Insurance In Turkey

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,CELEP Murat, Yayın Yeri: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, EBSCO, ASOS Index Özgün Makale
 11. İŞVEREN MARKA YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: İSTANBUL’DA HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

  NAYIR Büşra,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Econlint, DOAJ, ULAKBİM Özgün Makale
 12. Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar

  USTABAŞ AYFER,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 13. İŞ TATMİNİN, ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİKİŞKİSİNDE ARACILIK ROLÜ

  BAYARÇELİK EBRU BEYZA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Dergipark Özgün Makale
 14. WORK MEANING CONCEPT AND A TRANSLATION SCALE ANALYSIS OF VALIDITY AND RELIABILITY IN TURKISH VERSION

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN Ceyda, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli ProQuest Özgün Makale
 15. SAGLIK ÇALISANLARINDA MOBBING ALGISININ IS TATMINI ÜZERINDEKI ETKISI: KAMU HASTA

  Gökdemir Duygu,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: The Journal of Social Sciences,

  Uluslararası Hakemli OAJİ,SOBİAD,CiteFactor, ResearchBible Özgün Makale
 16. EFFECT OF TASK CONFLICT ON CO WORKER TRUST INFORMATION ACQUISITION JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE

  YOZGAT UĞUR,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,DEMİRBAĞ ORKUN,SAVAŞ AHMET TUĞRUL, Yayın Yeri: JOURNAL OF ORGANIZATIONALCULTURE, COMMUNICATIONS AND CONFLICT,

  Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale
 17. Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi,

  Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
 18. The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction, job stress and intention to leave

  KELEŞ HATİCE NECLA,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues,

  Uluslararası Hakemli DRJI, RootIndexing, PBN,Crossref.... Özgün Makale
 19. Impact of Task conflict on Job Satisfaction: Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits

  DEMİRBAĞ ORKUN,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR, Yayın Yeri: Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict,

  Uluslararası Hakemli .. Özgün Makale
 20. Exploring the consequences of work engagement the role of relational resources and team work performance

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
 21. Sürdürülebilirlik Bakış Açısıyla Bir Sosyoloji Kitabının Değerlendirilmesi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Dergipark Kitap Kritiği
 22. THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,YOZGAT UĞUR, Yayın Yeri: Canadian International Journal of Social Science and Education,

  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 23. A STUDY ON MEDIATOR EFFECT OF THE REVERSE LOGISTICS ACTIVITIES ON PERFORMANCE

  ERTAN GÜNDÜZ,AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: The Journal of American Academy of Business, Cambridge,

  Uluslararası Hakemli Cabell’s, Ulrich’s and Proquest’s (ABI/ Inform) Directories Özgün Makale
 24. Örgüt Kültürü Algısı Ve Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, PINAR RECEP İBRAHİM, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli EconLit ,EBSCO, ULAKBİM,ASOS, DOAJ, Index Copernicus, DergiPark Özgün Makale
 25. THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKET ORIENTATION ANDORGANIZATIONAL INNOVATION THE ROLE OF THE SHR PRACTICES

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,Yasin ROFCANİN,YOZGAT UĞUR, Yayın Yeri: BEYDER/ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi-The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management,

  Uluslararası Hakemli Index Copernicus,Asos, EbscoHost, Aratırmax, Akademik Dizin Özgün Makale
 26. Relations with stakeholders ın Turkey The sample of ISE 50 INDEX

  ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: Corporate Governance - The İnternational Journal Of Business in Society,

  Uluslararası Hakemli ABI/INFORM Complete/ ABI/INFORM Global/ ABI/INFORM Professional Advanced,ProQuest,EBSCO, INSPEC,SCOPUS Özgün Makale
 27. Psikolojik Sermayenin İş Tatmini İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

  ERKUŞ AHMET, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, Yayın Yeri: T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli Arastirmax,EconPapers-RePEc,EBSCO,IndexCopernicus,International Abstracts in Operations Research,Ulrich's Periodicals Directory,TUBITAK/Social Sciences Database Özgün Makale
 28. Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, SEMERCİÖZ FATİH, GÜLDEN ADEM, Yayın Yeri: International Journal Of Business and Management Studies,

  Uluslararası Hakemli Ebsco, ECONList, ProQuest,ESBCOHOST,ULRICH Periodical Directories,CABELL Publishing,Genamic, Asos, DUAJ,Scopus, Index Copernuz, Ulakbim Özgün Makale
 29. İMKB 50 de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları

  AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES, ARSLANTAŞ CEM CÜNEYT, Yayın Yeri: T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,

  Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale