Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARATAŞLI

Muhammet KARATAŞLI

Dr. Öğr. Üyesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgisi

 1. 2013 2009
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Tez adı: Akdeniz bölgesinde çevre ve deniz ürünlerinde radyonüklid metroloisi

 2. 2008 2006
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Tez adı: Dilim geometride lineer anizotropik nötron transport denklemine II. tip Chebsyhev polinomu yaklaşımı ve özdeğer spektrumları

 3. 2005 2002
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ