Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı | Öğretim Üyesi

Bildiriler

 1. Türk ve Azerbaycan Hukukunda İdarenin Yerindelik Denetimi

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: 2. Hukuk İlminin Muasır Problemleri Uluslararası Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Anayasa Değişikliklerinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: Anayasa Değişikliği Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Yeni Anayasada İdarenin Denetimi

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: Yeni Anayasa Nasıl Olmalı,

  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Eski Bir Sorun Yeni Bir Hukuk Dalı Olarak İmar Hukuku Türkiye de İmar Sorunları ve Çözüm Yolları

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: 'Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek’ Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 5. İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Kusur Sorumluluğu

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: Sağlık Hukuku Sempozyumu,

  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Eski Vakıf Mallarının Hukuki Rejimi Türkiye Örneği

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: The Legal Traditions of Bosnia and Herzegovina in the Process of Adjustment to EU Acquis,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. İmar Kanunu Madde 18 Uygulamaları

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: İmar ve Kadastro Paneli,

  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Yeni Anayasa İçin İdari ve Yargısal Reform Önerileri

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Sempozyumu,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Yöntemler

  YILMAZ MUSTAFA , Yayın Yeri: Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu,

  Uluslararası Özet bildiri