Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı | Öğretim Üyesi

Makaleler

 1. Eski Vakıf Mallarının Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olması

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 2. İmar Kanunu nun 18 Maddesi Çerçevesinde Düzenleme Ortaklık Payı Kavramı ve Uygulamaları

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 4. Elektronik Ortamda İdarenin Yaptığı Faaliyetlerin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: e-akademi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 5. Medeniyet Tarihi Kadar Eski Hukuk Dalı Olarak Yeni Bir Olgu İmar

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: e-akademi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 6. Kamulaştırmasız El Atmalarda Hak Düşürücü Süre

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 7. Anayasa Mahkemesinin İmar Kanununun 42 Maddesinin 5 Fıkrasını İptal Eden Kararı Üzerine Bir Değerlendirme

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fak.Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 8. Sosyalizm Sonrası Dönemde Macaristan Cumhuriyetinin Siyasal İdari ve Hukuki Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fak.Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 1. Eski Vakıf Mallarının Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olması

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 2. İmar Kanunu nun 18 Maddesi Çerçevesinde Düzenleme Ortaklık Payı Kavramı ve Uygulamaları

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 4. Elektronik Ortamda İdarenin Yaptığı Faaliyetlerin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: e-akademi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 5. Medeniyet Tarihi Kadar Eski Hukuk Dalı Olarak Yeni Bir Olgu İmar

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: e-akademi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 6. Kamulaştırmasız El Atmalarda Hak Düşürücü Süre

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 7. Anayasa Mahkemesinin İmar Kanununun 42 Maddesinin 5 Fıkrasını İptal Eden Kararı Üzerine Bir Değerlendirme

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fak.Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
 8. Sosyalizm Sonrası Dönemde Macaristan Cumhuriyetinin Siyasal İdari ve Hukuki Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

  YILMAZ MUSTAFA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fak.Dergisi,

  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale