Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı | Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgisi

 1. 2002 1995
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma

 2. 1994 1992
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Tez Adı: İDARİ YARGILAMA USULÜNDE YETKİ

 3. 1992 1985
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

  HUKUK FAKÜLTESİ