Doç. Dr. Nihan BOZOK

Nihan BOZOK

Doç. Dr.

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü | Bölüm Başkanı

Bildiriler

 1. Türkiye’de Modernleşme ve Endüstrileşmeyi Bütünleşik Süreçler Olarak Şeker Fabrikaları Üzerinden Okumak: Ankara Şeker Fabrikası Örneği

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 2. Considering Transbiology Narratives in Turkey via Nikolas Rose’s Molecular Biopolitics

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 11th European Sociological Association Conference: Crises, Critique and Change.,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Challenging Hydro Electric Power Stations Through the Memorial Knowledge of Elderly Women: The case of Turkey

  AKBAŞ MERAL,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 11th European Sociological Association Conference: Crises, Critique and Change.,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Changing Patterns of Vitality in the Postmodern Times: Discussing “the Organs without Bodies” through Nikolas Rose’s Theory of Molecular Biopolitics

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: European Sociological Association 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination.,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. Bargains With the State and the Neighbours: The Story of Two Villages on the Georgia-Turkey Border

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: European Sociological Association 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination.,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. Cadı Ağacı’nın Sesiyle: “Ne Ölü Değil(d)im, Ne de Hiç Yaşama(dı)m!”

  BOZOK NİHAN,AKBAŞ MERAL , Yayın Yeri: I. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Ayla Kutlu Edebiyatı,

  Ulusal Özet bildiri
 7. Ankara’da Bir Ev, Evde Bir Kadın, Kadının Aklında Geçmiş…

  BOZOK NİHAN,AKBAŞ MERAL , Yayın Yeri: II. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Erendiz Atasü Edebiyatı,

  Ulusal Özet bildiri
 8. Sosyal Medyanın Yaralı Hikaye Anlatıcıları Üzerine Netnografik Bir Çalışma: Instagram’da kanserledans Etiketi Örnekleminde Hastalık Anlatıları

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 9. Hastalığını Dünyaya Doğru Açmak, Anlatmak, Dayanışmak ve Güçlenmek: Instagramda kanserledans Etiketinde Kanser Deneyimlerini Anlatan Kadınlar Üzerine Netnografik Bir Çalışma

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 4. Ulusal Antropoloji Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 10. Endless Bargains on Belonging ‘This Side’ or ‘Other Side’: The Case of Georgian - Turkish Border in Hopa

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: Crossing Borders: History, Dialogue Of Languages And Culture 5th International Scientific Conference On The Border Of The EU,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. Kadınların Mektuplarında Anlatılan Beden, Paylaşılan Hastalık ve Kalabalıklaşan Acı

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ KONFERANSLARI (GSÜStrat-III) “ETKİLİ SAĞLIK İLETİŞİMİ İÇİN DİSİPLİNLERARASI İŞ BİRLİĞİNE ÇAĞRI”,

  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Ne Aşk, Ne Sevgi!: Ters Yüz Eden Bilindik Hikayeler

  BOZOK NİHAN,AKBAŞ MERAL , Yayın Yeri: Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet,

  Ulusal Özet bildiri
 13. Tersyüz Eden, Bozan, Eğip Büken Tutunma Stratejileri: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu Deneyimleri

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 14. Migrant Solidarity Networks As Means Of Survival And Causes Of Socıal Exclusion: The Case Of Unaccompanied Afghan Migrant Minors In Istanbul

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: SIAA - Italian Society for Applied Anthropology Annual Meeting,

  Uluslararası Özet bildiri
 15. Enforced Adulthood After Post-War Migration: Unaccompanied Male Afghan Child Asylum Seekers in Karasu Neighborhood, Istanbul.

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: Children and War: Past and Present Third International Multidisciplinary Conference.,

  Uluslararası Özet bildiri
 16. Standing, Feeling, Looking, Listening, Transforming: On the Means of Feminist Methodology

  AKBAŞ MERAL,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 7th International Conference on Gender Studies:GENDER, SPACE, PLACE CULTURE,

  Uluslararası Özet bildiri
 17. The Missing, the Present and the Hoped: Three Different Family Modalities of Afghan Unaccompanied Young Male Migrants in Karasu Neighborhood, Istanbul

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: The Third ISA Forum Of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.,

  Uluslararası Özet bildiri
 18. “Brotherhood” for Survival: Homosocial Solidarity Networks of Afghan Unaccompanied Young Male Migrants in a Shantytown in İstanbul, Turkey.

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: The Third ISA Forum Of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.,

  Uluslararası Özet bildiri
 19. With the Silences, Murmurs, Sighs of Elderly Women: A Discussion on Feminist Epistemology

  AKBAŞ MERAL,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Considering the Gendered Survival Processes of Unaccompanied Afghan Migrant Minors in a Squatter Neighborhood in Beykoz, Istanbul with Migrant Aspirations Theory.

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: “Migration, Social Transformation and Differential Inclusion in Turkey”. Istanbul Policy Center Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Initiative. İstanbul, Türkiye.,

  Uluslararası Özet bildiri
 21. Biyografilerin ve Yapısal Süreçlerin İç İçeliğinde Biçimlenen Stratejiler: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu Yaşantıları

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar.,

  Ulusal Özet bildiri
 22. Ethos of Departure” and “Ethos of Reception”: Stratified Migration Experiences of Syrian Migrants in Göçtepe, Istanbul.

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: IMISCOE Workshop “Aspirations Within The Context Of Changing Refugee Migration Dynamics”. University of Antwerpen, Centre for Migration and Intercultural Studies. Anvers, Belçika.,

  Uluslararası Özet bildiri
 23. Canlılığın ve Bedenin Postmodern Tıp Pratikleriyle Yeniden Tasarlanması: Organ Nakilleri Örneği ve Moleküler Biyo-Politika Tartışmaları

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 24. Modernitenin Beden Projesinin Günümüze Yansıması: “Yaşlanmayan Beden” Fikrine Eleştirel Bir Bakış.

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 25. Pharmaceuticalization Of Society Through The Popular Healthy Life Discourse: The Case Of Turkey

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: The Second ISA Forum Of Sociology: Social Justice And Democratization.,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. Considering Transbiology Narratives in Turkey via Nikolas Rose’s Molecular Biopolitics

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 11th European Sociological Association Conference: Crises, Critique and Change.,

  Uluslararası Özet bildiri
 2. Challenging Hydro Electric Power Stations Through the Memorial Knowledge of Elderly Women: The case of Turkey

  AKBAŞ MERAL,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 11th European Sociological Association Conference: Crises, Critique and Change.,

  Uluslararası Özet bildiri
 3. Changing Patterns of Vitality in the Postmodern Times: Discussing “the Organs without Bodies” through Nikolas Rose’s Theory of Molecular Biopolitics

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: European Sociological Association 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination.,

  Uluslararası Özet bildiri
 4. Bargains With the State and the Neighbours: The Story of Two Villages on the Georgia-Turkey Border

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: European Sociological Association 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination.,

  Uluslararası Özet bildiri
 5. Endless Bargains on Belonging ‘This Side’ or ‘Other Side’: The Case of Georgian - Turkish Border in Hopa

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: Crossing Borders: History, Dialogue Of Languages And Culture 5th International Scientific Conference On The Border Of The EU,

  Uluslararası Özet bildiri
 6. Migrant Solidarity Networks As Means Of Survival And Causes Of Socıal Exclusion: The Case Of Unaccompanied Afghan Migrant Minors In Istanbul

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: SIAA - Italian Society for Applied Anthropology Annual Meeting,

  Uluslararası Özet bildiri
 7. Enforced Adulthood After Post-War Migration: Unaccompanied Male Afghan Child Asylum Seekers in Karasu Neighborhood, Istanbul.

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: Children and War: Past and Present Third International Multidisciplinary Conference.,

  Uluslararası Özet bildiri
 8. Standing, Feeling, Looking, Listening, Transforming: On the Means of Feminist Methodology

  AKBAŞ MERAL,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 7th International Conference on Gender Studies:GENDER, SPACE, PLACE CULTURE,

  Uluslararası Özet bildiri
 9. The Missing, the Present and the Hoped: Three Different Family Modalities of Afghan Unaccompanied Young Male Migrants in Karasu Neighborhood, Istanbul

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: The Third ISA Forum Of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.,

  Uluslararası Özet bildiri
 10. “Brotherhood” for Survival: Homosocial Solidarity Networks of Afghan Unaccompanied Young Male Migrants in a Shantytown in İstanbul, Turkey.

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: The Third ISA Forum Of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.,

  Uluslararası Özet bildiri
 11. With the Silences, Murmurs, Sighs of Elderly Women: A Discussion on Feminist Epistemology

  AKBAŞ MERAL,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies,

  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Considering the Gendered Survival Processes of Unaccompanied Afghan Migrant Minors in a Squatter Neighborhood in Beykoz, Istanbul with Migrant Aspirations Theory.

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: “Migration, Social Transformation and Differential Inclusion in Turkey”. Istanbul Policy Center Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Initiative. İstanbul, Türkiye.,

  Uluslararası Özet bildiri
 13. Ethos of Departure” and “Ethos of Reception”: Stratified Migration Experiences of Syrian Migrants in Göçtepe, Istanbul.

  BOZOK MEHMET,BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: IMISCOE Workshop “Aspirations Within The Context Of Changing Refugee Migration Dynamics”. University of Antwerpen, Centre for Migration and Intercultural Studies. Anvers, Belçika.,

  Uluslararası Özet bildiri
 14. Pharmaceuticalization Of Society Through The Popular Healthy Life Discourse: The Case Of Turkey

  BOZOK NİHAN,BOZOK MEHMET , Yayın Yeri: The Second ISA Forum Of Sociology: Social Justice And Democratization.,

  Uluslararası Özet bildiri
 1. Türkiye’de Modernleşme ve Endüstrileşmeyi Bütünleşik Süreçler Olarak Şeker Fabrikaları Üzerinden Okumak: Ankara Şeker Fabrikası Örneği

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 2. Cadı Ağacı’nın Sesiyle: “Ne Ölü Değil(d)im, Ne de Hiç Yaşama(dı)m!”

  BOZOK NİHAN,AKBAŞ MERAL , Yayın Yeri: I. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Ayla Kutlu Edebiyatı,

  Ulusal Özet bildiri
 3. Ankara’da Bir Ev, Evde Bir Kadın, Kadının Aklında Geçmiş…

  BOZOK NİHAN,AKBAŞ MERAL , Yayın Yeri: II. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Erendiz Atasü Edebiyatı,

  Ulusal Özet bildiri
 4. Sosyal Medyanın Yaralı Hikaye Anlatıcıları Üzerine Netnografik Bir Çalışma: Instagram’da kanserledans Etiketi Örnekleminde Hastalık Anlatıları

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 5. Hastalığını Dünyaya Doğru Açmak, Anlatmak, Dayanışmak ve Güçlenmek: Instagramda kanserledans Etiketinde Kanser Deneyimlerini Anlatan Kadınlar Üzerine Netnografik Bir Çalışma

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 4. Ulusal Antropoloji Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 6. Kadınların Mektuplarında Anlatılan Beden, Paylaşılan Hastalık ve Kalabalıklaşan Acı

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ KONFERANSLARI (GSÜStrat-III) “ETKİLİ SAĞLIK İLETİŞİMİ İÇİN DİSİPLİNLERARASI İŞ BİRLİĞİNE ÇAĞRI”,

  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Ne Aşk, Ne Sevgi!: Ters Yüz Eden Bilindik Hikayeler

  BOZOK NİHAN,AKBAŞ MERAL , Yayın Yeri: Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet,

  Ulusal Özet bildiri
 8. Tersyüz Eden, Bozan, Eğip Büken Tutunma Stratejileri: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu Deneyimleri

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri
 9. Biyografilerin ve Yapısal Süreçlerin İç İçeliğinde Biçimlenen Stratejiler: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu Yaşantıları

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar.,

  Ulusal Özet bildiri
 10. Canlılığın ve Bedenin Postmodern Tıp Pratikleriyle Yeniden Tasarlanması: Organ Nakilleri Örneği ve Moleküler Biyo-Politika Tartışmaları

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,

  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Modernitenin Beden Projesinin Günümüze Yansıması: “Yaşlanmayan Beden” Fikrine Eleştirel Bir Bakış.

  BOZOK NİHAN , Yayın Yeri: VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi,

  Ulusal Özet bildiri